Fra venstre: Anna-Birgitte Aga, overlege og postdoc, Siri Lillegraven, lege og leder for Enhet for klinisk forskning, Espen A. Haavardsholm, professor og leder for Forskning og innovasjon og Nina Paulshus Sundlisæter, overlege og postdoc. Foto: Nicolas Tourrenc

Fra venstre: Anna-Birgitte Aga, overlege og postdoc, Siri Lillegraven, lege og leder for Enhet for klinisk forskning, Espen A. Haavardsholm, professor og leder for Forskning og innovasjon og Nina Paulshus Sundlisæter, overlege og postdoc. Foto: Nicolas Tourrenc

Diakonhjemmet sykehus får forskningsskryt

Forskerne ved sykehuset fikk to artikler publisert i samme utgave i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet JAMA. Forskningsresultatene vil endre behandlingen av pasienter med betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud både i Norge og internasjonalt.

Diakonhjemmet sykehus er det sykehuset utenom universitetssykehusene som forsker mest i Norge. Resultatene vekker oppsikt i Dagens Medisin:

 • «Skryter av Diakonhjemmets innsats» Dagens Medisin 10. mai 2021
  – Her har man en ledelse som systematisk ser verdien av forsking, sier prodekan for forsking ved UiO, Jens Petter Berg, om forskningsaktiviteten ved Oslo-sykehuset.

 • «Vekker oppsikt med publisering: Disse forskerne tok en dobbel JAMA» Dagens Medisin 10. mai 2021
  Forskerne ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo har fått publisert to studier i prestisjetunge JAMA – i samme utgave. Begge studiene – som for øvrig har involvert sykehus og fagfolk over hele landet – vil endre praksis for hvordan man behandler pasienter med betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud, både i Norge og internasjonalt, skriver Dagens Medisin.

Om resultatet av forskningen

Diakonhjemmet sykehus har skrevet om de to artiklene som ble publisert i JAMA den 4. mai. Sykehuset forklarer studien og hva resultatene har å si for behandlingen.

 • «Skreddersydd behandling ga ikke bedre effekt» Diakonhjemmet sykehus 4. mai 2021
  Skreddersydd behandling, med justering av medisindoser basert på konsentrasjon av legemiddelet i blodet, viser seg å ikke gi bedre effekt i behandlingen av pasienter med kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud som starter med den biologiske medisinen infliximab, viser studien.

 • «Norsk studie kan endre leddgiktsbehandling» Diakonhjemmet sykehus 4. mai 2021
  Moderne behandling gjør mange pasienter mer eller mindre symptomfrie over lang tid, men man har ikke visst hvorvidt det er mulig å redusere behandlingen uten at de får oppbluss av sykdommen. En ny norsk studie viser at stabil behandling med immundempende legemidler ga færre oppbluss av sykdom enn ved nedtrapping av behandlingen. Resultatene gir ny kunnskap om hvordan leddgikt skal behandles.