Diakonifaglig råd starter et arbeid mot rasisme og diskriminering

Diakonifaglig råd starter et arbeid mot rasisme og diskriminering

22. juli for ti år siden smalt bombene i regjeringskvartalet og på Utøya. De fleste i Norge vet akkurat hvor de var, og hva de gjorde. Mange husker derimot ikke helt hva de konkret foretok seg i etterkant for å forebygge rasisme, hets og høyreekstreme tankegods.

Hver enkelt må stille seg det spørsmålet og Diakonhjemmet er ikke noe unntak, mener Ingunn Moser, forstander og administrerende direktør ved Diakonhjemmet.

Har vi hatt berøringsangst?

Diskusjonen om berøringsangsten de siste ti årene startet på forsommeren i forkant av markeringen av 22. juli 2021. Flere, bl.a. Gaute Skjervø, skriver i boken Aldri tie, aldri glemme, at «ord og handlinger ikke kan skilles fra hverandre i debatten om høyreekstremisme og rasisme». Diakonhjemmets Diakonifaglige råd vil sette temaet rasisme og diskriminering på agendaen høsten 2021.

- Det vil være naivt å tro at våre virksomheter ikke utgjør et tverrsnitt av Norges befolkning og at pasienter, beboere, brukere, pårørende, studenter og ansatte møter rasisme eller diskriminerende holdninger, også hos oss, sier Ingunn Moser.

- At hvert menneske er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi, står sentralt i vårt kristne menneskesyn, og vårt formål forplikter, sier Ingunn Moser. Det er blant annet grunnen til at Diakonifaglig råd tidlig i høst starter en refleksjon og et arbeid rundt temaet rasisme og diskriminering. Vårt første møte om temaet er planlagt 9. - 10. august. Rasisme og diskriminering står i motsetning til diakoniens uttrykksformer nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket, fortsetter Moser. Med utgangspunkt i vår verdiforankring ønsker vi å være med på å bidra til «aldri mer 22. juli», avslutter Moser.

Flere grunner til å ta opp spørsmålet

Formålet til Diakonifaglig råd er blant annet å være proaktiv og gi innspill til utviklingsprosjekter, skape felles arenaer for refleksjon og dialog om sentrale verdispørsmål. Initiativet til å løfte arbeidet om rasisme og fremmedfrykt i rådet kom fra Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, rådsmedlem og sjef for samfunnskontakt og kommunikasjon ved Diakonhjemmet Omsorg.

- Norge er et flerkulturelt samfunn. Vi må sikre at vi avspeiler og møter befolkningen på en god måte. Vi trenger kunnskap om og ferdigheter i å håndtere rasisme. Dessuten kan brukere, pasienter eller studenter være usikre på å motta tjenester fra oss hvis vi ikke viser våre verdier i praksis, sier Jenvin-Steinsvåg.

Les mer om Diakonifaglig råd ved Diakonhjemmet