Adventsheftet 2021: En samtale om Maria – Mariam

Adventsheftet 2021: En samtale om Maria – Mariam

«Jeg håper rikdommen i dette meditasjonsheftet gir inspirasjon til å snakke sammen om tro, til å tørre å møte andres tro, og kanskje også bli bedre kjent med egen tro og trostradisjon.»

Slik skriver Ingunn Moser i forordet til årets adventshefte 2021. Tema for årets meditasjonshefte er Maria og Maria-tradisjoner – «En samtale om Maria/Mariam».

«Maria har sentrale, men ulike roller i flere religioner og trostradisjoner. Hun er Guds utvalgte som bærer Jesus under sitt hjerte og til verden. Hun er profet. Hun er Guds tjenerinne, som lydig aksepterer oppdraget hun får. Men hun er også den som følger med og bryr seg, griper inn og handler for å berge de mest utsatte, og de som ikke har noen som taler deres sak. Hun er den som ser mennesker med en kjærlig mors blikk. Hun er møtet mellom hverdagen og mysteriet.»

I dette heftet får du møte Maria i ulike tilnærminger – gjennom en samtale med to kvinner som har ulik tro, men som deler sine tanker rundt Maria-tradisjoner, du får høre forskeren sine refleksjoner rundt Maria-tradisjoner i middelalderen, du kan lese teksten om Marias bebudelse i Bibelen og i Koranen, og du får noen gode råd til deg som ønsker å snakke med tro med noen som har en annen tro.

Last ned adventsmeditasjonsheftet 2021 fra Diakonhjemmet i pdf

Som et ekstra innsteg til temaet har vi også laget en video der Solfrid Molland synger en nyskrevet av Erik Hillestad – om Maria.

Jeg kom til en by med lys i hvert hus,
men dør etter dør var stengt
Jeg tryglet om ly, litt brød og et krus
med te som jeg sårt kunne trengt
For under brystet bar jeg
en kommende vandrer på jord
Og han som er faren
han så meg en gang
Jeg ga ham min uskyld
Han sang meg en himmelsk sang
Hans stemme var torden
Min kropp ble et hav
som åpnet sitt hjerte
for perlemor og for rav

Jeg fødte min sønn i kulde og snø
En bro av betong ga skjul
Og trailernes drønn fikk skrik til å dø
da gutten ble født til jul
Der under broen ble jeg
for alltid en flyktende mor
Men du som har trygghet
og ser meg en gang,
hva vet du om uskyld?
Hva vet du om himmelsk sang?
Når hører du torden,
når blir du et hav
som åpner sitt hjerte
for perlemor og for rav?

Diakonhjemmets meditasjonshefter utgis i forbindelse med advent og påske. Les mer om heftene og se hefter fra flere år tilbake.