Bli med og bidra til å forandre – for andre!

Bli med og bidra til å forandre – for andre!

Rent vann redder liv. Derfor oppfordrer vi til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. La oss bidra til en mer rettferdig verden sammen.

Tiden fram til påske kaller vi fastetid. Mange forbinder det med å avstå fra noe. Mange kjenner allerede på begrensningene pandemien pålegger oss.

I tilknytning til oppstarten av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i år, sa biskop Olav Fykse Tveit at poenget med fasten ikke er selve avståelsen eller å skape tomrom. Poenget er å lage rom for noe annet og mer. Mer enn oss selv og det som fyller tankene og oppmerksomheten til vanlig. Fasten er en tid for å gi mer rom for andre.

Det gjør vi når vi er med og tar ansvar i pandemien. Det gjør vi når vi bevisstgjør oss vår del og bruk av naturressursene. Når vi deler det vi har av ressurser med andre. I vårt land og i andre land.

Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må 785 millioner mennesker det hver dag. Bli med på fasteaksjonen som starter 21. mars.

Med hilsen adm.dir./forstander Ingunn Moser

Slik kan du støtte

VIPPS/SMS VANN til 2426 (250,-)
Eller gi på konto 1594 22 87493

Vil du støtte din lokale aksjon?

Du finner den på Facebook, Spleis, eller du kan søke den opp på Fasteaksjonen.no.

Kirkens Nødhjelp – en organisasjon for internasjonal diakoni

Helt siden 1947 har Kirkens Nødhjelp vært norske menigheters forlengede diakonale arm