– For meg handler jobben om å vise vei mot et mål og å feire alle de skritt vi tar underveis, sier Helle Dorthea Gjetrang. Foto: Karen Gjetrang

– For meg handler jobben om å vise vei mot et mål og å feire alle de skritt vi tar underveis, sier Helle Dorthea Gjetrang. Foto: Karen Gjetrang

– Jobben min er å vise vei mot et mål

– Vi kan alle komme i sårbare situasjoner hvor vi trenger hjelp. Da er det viktig at hjelpen er der raskt, slik at vi lettere kommer oss igjen. Det er min ledestjerne i arbeidet. Hvor finnes det behov som ikke er dekket, og hva kan vi gjøre hver eneste dag for at tjenestene oppleves enda bedre, sier Helle Dorthea Gjetrang, direktør for Diakonhjemmet Omsorg. Søndag 3. januar fyller hun 60 år.

Tekst: Sindre Nordengen

Den engasjerte direktøren har bakgrunn fra blant annet Ullevål sykehus, Aker sykehus og Akershus universitetssykehus. Hun har vært leder for akuttavdelingene, jobbet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, vært helsefaglig direktør, før hun gikk videre til Diakonhjemmet. I 2015 fikk hun oppdraget med å bygge opp det som i dag er Diakonhjemmet Omsorg AS.

– Målet med Diakonhjemmet Omsorg er å skape gode helse- og velferdstjenester i det som er dagens og morgendagens behov, sier Helle.

– Vi har definert omsorg som «… å våge å være nær, bry seg, og hjelpe den andre til å bære sitt liv. Å akseptere og prioritere den andres behov og følelser. Å selv motta omsorg, gjør meg i stand til å gjenkjenne andres behov, og å gjøre noe med det».

Jeg har selv vært i sårbare situasjoner med tuberkulose som barn og kreft i voksen alder.

sier Helle Dorthea Gjetrang, direktør for Diakonhjemmet Omsorg

Holder seg aktiv med Taiji

Privat er Helle opptatt av å utforske verden og menneskemøter. – Jeg har selv vært i sårbare situasjoner med tuberkulose som barn og kreft i voksen alder. Takket være en varm familie, gode venner, flotte kolleger og en sterk tro lærer jeg stadig å bære mitt eget liv.

Hun er også glad i mange forskjellige aktiviteter. Da hun var yngre handlet det om seilfly, dykking, ski, golf og fjell- og pilegrimsturer. Det siste året har det handlet mest om taiji. Med taiji har Helle fått en større indre ro og energi til å skape mer.

– Det handler for meg mer om en måte å leve på enn en treningsform.

Med taiji har Helle fått en større indre ro og energi til å skape mer. – Det handler for meg mer om en måte å leve på enn en treningsform, sier Helle Dorthea Gjetrang.  Foto: Karen GjetrangMed taiji har Helle fått en større indre ro og energi til å skape mer. – Det handler for meg mer om en måte å leve på enn en treningsform, sier Helle Dorthea Gjetrang. Foto: Karen Gjetrang

Kvinner som har inspirert

I sin yrkeskarriere har Helle truffet mange mennesker som har inspirert henne og heiet henne videre, til stadig nye oppgaver.

– Spesielt vil jeg fremheve noen; Hulda Gunnlaugsdottir som aldri har mistet tro på meg og stadig gitt meg utfordrende oppgaver, og administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet, Ingunn Moser, som lar meg bruke min kreativitet for å skape nye tjenester.

Helle vokste opp med to spesielle damer, og som toåring var hennes beste venninne over 70 år. De var gode venner helt fram til hun døde i en alder av over 90 år. – Dagny var en sterk kvinne med en sterk tro.

Som 10-åring møtte Helle den fargerike Åse Dreyer Lien. I sin ungdom levde Åse som bohem i Paris, sammen med Per Aabel og Emil Lie, og sitter i dag som statue foran Rådhuset i Oslo.

– Når jeg er lei meg tar jeg en tur innom den statuen, tømmer meg for bekymringer, og kjenner at jeg får den trøsten jeg trenger der og da, sier Helle. Hun minnes alle de gangene hun overnattet hos Åse i hennes himmelseng, og alle kunstnerne som gikk ut og inn på gården, og som malte bilder over alt. – Tenk, jeg fikk lov til å sitte i et hjørne og følge med på samtalene.

– Når jeg er lei meg tar jeg en tur innom den statuen på Rådhusplassen, tømmer meg for bekymringer, og kjenner at jeg får den trøsten jeg trenger der og da, sier Helle.– Når jeg er lei meg tar jeg en tur innom den statuen på Rådhusplassen, tømmer meg for bekymringer, og kjenner at jeg får den trøsten jeg trenger der og da, sier Helle.

Pionérånd i moderne drakt

Drivkraften til Helle er å legge til rette for at vi kan være det beste av oss selv som medmennesker.

– Å få lov til å arbeide i en diakonal stiftelse betyr at jeg får lov til å være i tjeneste for andre. Det er et fantastisk privilegium, og et stort ansvar. Diakonhjemmet har en lang historie, og har vært pionér på mange områder. De startet opp før det var etablert et offentlig velferdssamfunn.

– Denne pionerånden ønsker jeg å bringe videre i en ny moderne drakt, i våre møter med fremtidige behov. Jeg vil ikke klare dette uten mange flotte medarbeidere, og et tett samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høyskole. Her finnes mye kompetanse, og for hvert felles prosjekt vi lykkes med, desto bedre blir vi til å tenke helhetlig og fremtidsrettet.

Det koster å bygge oppe nytt. Ikke bare for Helle, men for alle som er med.

– Ingen klarer å bygge opp en stor organisasjon alene, og vi blir aldri bedre enn vårt svakeste ledd. For meg handler jobben om å vise vei mot et mål og å feire alle de skritt vi tar underveis, sier Helle Dorthea Gjetrang.

Diakonhjemmet startet opp før det var etablert et offentlig velferdssamfunn. – Denne pionerånden ønsker jeg å bringe videre i en ny moderne drakt som møter fremtidige behov, sier Helle Dorthea Gjetrang. Foto: Karen GjetrangDiakonhjemmet startet opp før det var etablert et offentlig velferdssamfunn. – Denne pionerånden ønsker jeg å bringe videre i en ny moderne drakt som møter fremtidige behov, sier Helle Dorthea Gjetrang. Foto: Karen Gjetrang