KORONAVIRUS: Besøk på Sagenehjemmet

KORONAVIRUS: Besøk på Sagenehjemmet

Sagenehjemmet har åpnet opp for mer besøk. Når vi åpner opp for mer besøk blir vi også mer utsatte for smitte, og vi oppfordrer til å ta alle nødvendige forholdsregler og følge smittevernstiltakene. Vi vil gjøre vårt ytterste for å tilrettelegge for hyggelige besøk innenfor de rammene vi har.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • ikke føler deg frisk
 • har vært utenfor Norge de siste 14 dager.
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Kontakt oss på forhånd

Du må kontakte Sagenehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk, senest kl.15.00 dagen før besøket. Vi fører besøksprotokoll over alle besøk.

Besøk kan avtales hver dag mellom 11.00 – 14.00 på følgende nummer.

 • 1.etg. telefon 930 71 790
 • 2.etg. telefon 930 89 150
 • 3.etg. telefon 930 46 160
 • 4.etg. telefon 930 47 510

Hvis det er opptatt eller telefonen ikke blir tatt ber vi dere om å ringe det samme nummeret igjen litt senere.

Besøkstider

1.etasje
Mandag til torsdag: 13.30 – 17.00

2.etasje
Tirsdager 13.00 – 17.00
Fredager 14.00 – 15.00

3. etasje
Mandager 13.30 – 14.30
Onsdager: 13.00 – 17.00

4.etasje
Mandager 15.00 – 16.00
Torsdager 13.00 – 17.00

Besøkstidene er satt opp avdelingsvis for å skape minst mulig kryssing mellom avdelinger. Med de strenge smitteverntiltak vi har rundt besøkene er det per i dag ikke mulig for oss å åpne opp for faste besøkstider i helgen. Vi vil imidlertid legge til rette for helgebesøk hvis det ikke er mulig å komme på ukedagene. Dette avtales i så fall med avdelingsleder.

Regler for besøket

 • Besøkende møtes ved inngangen, gjennomgår en sjekkliste, føres inn i besøksprotokollen og følges dit besøket skal foregå.
 • Alle besøkende må utføre håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende skal holde helst 2 og minst 1 meters avstand til den de besøker, medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvert besøk kan vare i 50 minutter.

Du vil få aktuell praktisk informasjon når du avtaler besøket, og når du kommer på besøk.

Utendørs er best

Det anbefales fortsatt å gjennomføre besøk utendørs så langt det lar seg gjøre. Hvis været ikke tillater dette, eller beboeren ikke ønsker å sitte ute tilrettelegger vi besøk i egne besøksrom.

Ved utendørsbesøk kan det komme fire besøkende til hver beboer. Ved besøk inne kan det komme maksimalt to besøkende per gang. I noen spesielle tilfeller vil det også bli mulig å besøke på beboers rom.

Meld fra til oss ved mistanke om smitte

Vi ber om at dere tar kontakt hvis dere får forkjølelsessymptomer eller ved mistanke om smitte i etterkant av et besøk på sykehjemmet.

FHI: Veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner