Ingunn Moser er styreleder i Fagskolen Diakonova

Ingunn Moser er styreleder i Fagskolen Diakonova

Ny satsning på fagskoleutdanning innenfor helse og omsorg

Fagskolen Diakonova ble opprettet i oktober 2021 med mål om å kvalifisere flere til helse-, omsorg- og velferdstjenester. Fagskolen vil ha en diakonal og inkluderende profil.

Eierne bak denne nye fagskolen er Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonova i tillegg til Ferd Sosiale Entreprenører. Fagskolen Diakonova er organisert som et ideelt aksjeselskap.

Stort behov for kvalifiserte yrkesutøvere

Bakgrunnen for satsningen er den tydelige demografiske utviklingen med en sterk vekst av andel eldre som lever stadig lenger. Med økende alder vil det også være flere mennesker som lever med helseutfordringer, akutte, kroniske og langvarige sykdommer som krever hjelp til omsorg og gjenopptrening. De vil ha behov for hjelp til å kunne leve trygge og gode liv.

– Satsningen på fagskole svarer på samfunnets behov, og drivkraften bak Fagskolen Diakonova er å tilby høyrere yrkesfaglig utdanning som skal gi muligheter til kvalifisering og utvikling til flere, gi kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å møte behovene for kvalifiserte yrkesutøvere i helse- og omsorgstjenestene. Fagskolen Diakonova skal bygge et faglig solid og samtidig tydelig verdibasert tilbud innenfor høyere yrkesfaglig utdanning, sier Ingunn Moser som er styreleder i Fagskolen Diakonova AS.

Utdanning i aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Arbeidet med å utvikle en god og relevant studieplan innenfor aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer pågår for fullt. Utdanningen vil rette seg mot helsefagarbeidere, hjelpepleiere og andre som ønsker kompetanseheving og fordypning.

– Fagskolen skal ha en praktisk tilnærming til fagene, og vil legge vekt på å ha tette bånd til arbeidslivet. Fagskolen vil ruste studentene til å utøve sitt yrke i et hektisk og utfordrende arbeidsliv innenfor helse- og omsorgtjenestene avslutter Ingunn Moser.

Styret arbeider for å sende søknad om akkreditering til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i januar 2022 med mål om oppstart av fagskolen høsten 2023. Rekruttering til stilling som fagansvarlig/studieleder er i gang.