TEGNING: OBOS

TEGNING: OBOS

OBOS og Diakonhjemmet utvikler seniorboliger

Diakonhjemmet og OBOS har inngått en avtale om å utvikle seniorboliger sammen. De 60 første leilighetene kommer på Lambertseter i Oslo.

Andelen eldre vil øke kraftig de neste tiårene. I 2060 kan hver femte innbygger ha fylt 70 år, noe som er en økning fra 12 til 21 prosent, ifølge SSB.

For å møte denne utviklingen, har OBOS og Diakonhjemmet inngått et langsiktig samarbeid om å utvikle seniorboliger. De første leilighetene kommer sentralt rett ved T-banestasjonen og kjøpesenteret på Lambertseter. OBOS skal bygge og selge boligene, mens Diakonhjemmet skal levere tjenester til beboerne og lokalmiljøet fra egne lokaler i bygningen.

Går alt etter planene vil boligene bli lagt ut for salg sommeren 2020, byggingen vil trolig starte i første halvdel av 2021. Bygget vil inneholde næringslokaler i første etasje med rundt 60 boliger fordelt på syv etasjer over. Under bakken er det lagt opp til tre etasjer med parkeringsplasser for beboere og senterkunder.

– I takt med at befolkningen eldes, vil det bli behov for å bygge flere boliger til eldre som trenger noe hjelp, men som er for friske til å leve på et sykehjem. Dette er en gruppe mennesker vi vil gjøre noe for, og vi vil gjøre det sammen med en ideell aktør som kan dette feltet. Nå skal vi sammen med Diakonhjemmet ta til oss læring med tanke på å utvikle et attraktivt prosjekt på Lambertseter. Hvis dette er noe OBOS-medlemmene etterspør, så vil vi trappe opp samarbeidet. Målet er å realisere flere tilsvarende seniorprosjekter de kommende årene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

– Vi gleder oss til samarbeidet og denne muligheten til å utvikle gode boformer for eldre. Dette er en modell vi har stor tro på, og derfor er vi også klare til å satse videre sammen med OBOS, sier Anne Grethe Slåtten, assisterende direktør ved Diakonhjemmet Omsorg.

– Vi gleder oss til samarbeidet og denne muligheten til å utvikle gode boformer for eldre. Dette er en modell vi har stor tro på, og derfor er vi også klare til å satse videre sammen med OBOS, sier Anne Grethe Slåtten, assisterende direktør ved Diakonhjemmet Omsorg.

Råd fra eldre

Hvem er de eldre og hvordan ønsker de å bo for å få en trygg, god og aktiv alderdom i eget hjem? Dette er noen av spørsmålene man ønsker å finne svar på i det nye samarbeidsprosjektet.

Utviklingen av konseptet for det nye tilbudet på Lambertseter er i full gang. Det er sendt ut spørreundersøkelse og planlegges dybdeintervjuer med eldre for å avdekke hvilke behov og ønsker de har for seniorboligene.

– OBOS og Diakonhjemmet har allerede mye erfaring vi benytter oss av når ser på hvordan seniortilbudet skal bli. Vi ser også på eksisterende forskning og besøker flere seniorprosjekter for å lære. Vi ser for oss at konseptet vi utvikler nå også kan tilpasses eventuelt nye prosjekter, sier forretningsutvikler Carina Meland i OBOS.

Dette er en gruppe mennesker vi vil gjøre noe for, og vi vil gjøre det sammen med en ideell aktør som kan dette feltet. Nå skal vi sammen med Diakonhjemmet ta til oss læring med tanke på å utvikle et attraktivt prosjekt på Lambertseter. Hvis dette er noe OBOS-medlemmene etterspør, så vil vi trappe opp samarbeidet. Målet er å realisere flere tilsvarende seniorprosjekter de kommende årene.

– Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS