Ingunn Moser er adm.dir./forstander for Stiftelsen Diakonhjemmet. Foto: Pål A. Berg

Ingunn Moser er adm.dir./forstander for Stiftelsen Diakonhjemmet. Foto: Pål A. Berg

Sommerhilsen

Kjære kolleger og samarbeidspartnere

Julimåned banker på og vi gjør oss klar til sommerferie. Etter over et år med tre bølger av koronapandemien i både sykehuset, sykehjemmene, hjemmetjenestene, barnehagene og høgskolen, er mange av våre medarbeidere slitne og trenger en velfortjent pause for å lade batteriene igjen.

Jeg er takknemlig og imponert over måten virksomhetene har håndtert den langvarige beredskapssituasjonen vi har stått i. Det fortjener respekt og ære.

Etter sommeren blir det forhåpentligvis færre restriksjoner i Norge, mer sosial kontakt, åpne institusjoner, mindre hjemmekontor og et myldrende studentliv ved VID vitenskapelige høgskoles ulike campus. Diakonhjemmet sykehus, sykehusapoteket og Diakonhjemmet Omsorg, som nylig har kommet tilbake til grønn beredskap og nå er på vei ut av beredskap, vil trolig ha normal drift. Det vil kjennes godt for alle – pasienter, beboere, brukere, studenter, pårørende og ansatte. Vi er ikke de eneste som vil oppleve det slik. Våre samarbeidspartnere, alle som har stått i førstelinjen gjennom pandemien og hele Norge gjør seg klar til gjenåpningen.

Det vil likevel ikke kjennes perfekt, fordi denne følelsen fremstår som et privilegium som vi ikke kan dele med det store flertallet av verdens befolkning. Mange mennesker i verden vil fortsatt leve med pandemifrykten en god stund fremover. Kontrastene er store.

Ved årets Olavsfest i Trondheim er vi til stede med en serie seminarer hvor et knippe ansatte fra virksomhetene og utvalgte samarbeidspartnere sammen reflekterer over hva det vil si å tjene rettferdigheten, på ulike diakonale praksisfelt. Der håper jeg å møte noen av dere også!

Men først er det tid for pause og hvile. I sin sommerandakt skriver biskop Kari Veiteberg:

«Kanskje vil du som jeg sitte ved Oslofjorden eller på balkongen utover natta og ta inn himmel, hav og solnedgang? Kjære leser, jeg håper at du kan erfare at du er velsignet. … Å være velsignet av Gud er å bli båret av Guds kjærlighet i livet».

Jeg låner og deler biskopens ord og håper med Kari at hver og en av oss i Norge og utland, til tross for kontrastene i pandemiutviklingen, virkelig kan erfare å være velsignet.

God sommer.

Ingunn Moser
Administrerende direktør og forstander