Stiftelsen Diakonhjemmet er til stede under Arendalsuka

Stiftelsen Diakonhjemmet er til stede under Arendalsuka

Tradisjonen tro, er vi også i år til stede under Arendalsuka med arrangementer som belyser ideelle aktører som bidragsytere, kompetanseutviklere og innovatører innen våre tjenester.

For Stiftelsen Diakonhjemmet og våre virksomheter er Arendalsuka en viktig arena å være til stede på. Her får vi mulighet til å møte aktører og beslutningstakere som er relevante for våre tjenester. I tillegg er det av stor verdi å kunne diskutere aktuelle tema med andre ideelle aktører og samarbeidspartnere.

Stiftelsen og flere av våre virksomheter er medarrangører og deltakere i mange arrangementer i løpet av denne travle uken.

Mandag 12.august

Er det uakademisk å vise solidaritet?

I debatten som har vært i sektoren i forbindelse med krigen på Gaza har det blitt hevdet at et engasjement for palestinernes sak er «uakademisk» og «politisk». Hva er egentlig «uakademisk» og når er et samfunnsengasjement «politisk»?

Les mer om arrangementet her

Tirsdag 13.august

Vilkår for ideelle: tillit og fleksibilitet versus vingeklipping og tvangstrøye

Hvordan vil forslagene som ligger i «NOU 2024:1- definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører» møte ideell sektors behov? Hvordan vil forslagene påvirke vår mulighet til å utvikle oss som den solide aktøren det er behov for i våre velferdstjenester?

Les mer om arrangementet her

Hva gjør vi for å bekjempe vold i nære relasjoner?

I 2003 slo Kvinnevoldsutvalget fast at vold mot kvinner i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og at det er et offentlig anliggende å forebygge og stanse vold mot kvinner. De la frem konkrete forslag til tiltak som skulle forebygge vold og bedre voldsutsatte kvinners situasjon.

Les mer om arrangementet her

Onsdag 14.august

Breddekompetanse er en nøkkel til en bærekraftig helsetjeneste

For å belyse temaet vil sykehusdirektører fra ideelle sykehus og sykehjem presentere tanker og forslag til løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig helsetjeneste.

Les mer om arrangementet her

Et varslet drap – med eksisterende kunnskap og bedre risikovurderinger kan partnerdrap forhindres

De fleste partnerdrap er varslede drap. Det har som oftest vært vold i forkant, og de fleste drapsofre har vært i kontakt med hjelpeapparat eller politi. Ifølge Partnerdrapsutvalget er bedre innsats mot vold i nære relasjoner det viktigste virkemiddelet for å forebygge partnerdrap. Dette krever en samordnet innsats i mange ulike tjenester.

Les mer om arrangementet her

Torsdag 15.august

Tett på arbeidslivet - Fagskolen har løsninger for fremtidens helsearbeidere

Fagskolen Diakonova startet opp for et år siden og er en viktig bidragsyter til kompetanse og fagutvikling. Fagskolen kan også skape en karrieremulighet for helsefagarbeidere. Ved å besøke dette arrangementet kan man bli bedre kjent med muligheter fagskolen gir for helsetjenestene.

Les mer om arrangementet her

Mat og mingling med mening i bankhagen: Frivillige og ideelle organisasjoner i morgendagens samfunn

Her legges det opp til gode samtaler om temaet friville og ideelle organisasjoner.

Les mer om arrangementet her