Ingunn Moser adm.dir/forstander Diakonhjemmet og Yngvar A. Husebye leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker

Ingunn Moser adm.dir/forstander Diakonhjemmet og Yngvar A. Husebye leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker

Vestre Aker bydelsutvalg på befaring

Vestre Aker bydelsutvalg gjennomførte sitt første fysiske møte siden mars 2020 på Diakonhjemmet, torsdag 2. september. I strålende sommervær ble bydelens politiske ledelse, Yngvar A. Husebye også med på en befaring på tomten som ligger mellom Borgen, Steinerud og Frøen T-banestasjoner.

I mai i fjor vedtok bystyret reguleringsplanen for et prosjekt kalt Diakonhjemmet hage som omfatter ca 40 mål av den 130 mål store eiendommen. Bydelsutvalget ble tatt imot av Stiftelsens administrerende direktør og forstander Ingunn Moser som orienterte om hvordan Diakonhjemmet med sine planer bidrar til å løse kommunens behov og planer.

– Morgendagens tjenester

- Vi ønsker å bruke området vårt til å utvikle morgendagens tjenester for byen vår. I samarbeid med kommunen og bydelene. Nå er vi i gang med det omfattende arbeidet med å realisere denne planen, sa Ingunn Moser.

- Det er en langsiktig prosess, men ved at vi utnytter styrken i og mellom virksomhetene våre i innovasjon og utvikling av tjenestene, skal Diakonhjemmet hage om 10-15 år bidra til å fylle en del av kommunens og innbyggernes behov. Og, aller viktigst, det skal komme innbyggere, studenter, pasienter, beboere og naboer til gode, fortsetter hun.

Sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord, direktør for Diakonhjemmet Omsorg Helle D. Gjetrang og rektor ved VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland var også med på befaringen. Hagen skal være en utprøvingsarena for nye tjenestemodeller på tvers av utdanning, helse og omsorg. Mulighetene med campus for utdanning og forskning, et innovasjonsområde for tjeneste- og velferdsinnovasjon, og et nytt nabolag og nærmiljø gir rom for å pilotere nye og bærekraftige løsninger.

– Vi er en del av løsningen

På tomten ligger Diakonhjemmet sykehus som er lokalsykehus for tre av Oslos femten bydeler, bydel Frogner, Ullern og Vestre Aker.

- Å være et godt lokalsykehus er vår kjerneaktivitet. Vi er en del av løsningen på de utfordringer som er rundt sykehuskapasitet i byen og vi har både vilje og mulighet til å øke vår kapasitet henhold til innbyggernes behov og politikernes føringer, sier sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord.

– Vi er veldig glad for å være plassert midt i et miljø med omfattende tjenester innenfor helse og omsorg, sa rektor ved VID Bård Mæland da omvisningen var kommet til VID sine lokaler på Steinerud.– Vi er veldig glad for å være plassert midt i et miljø med omfattende tjenester innenfor helse og omsorg, sa rektor ved VID Bård Mæland da omvisningen var kommet til VID sine lokaler på Steinerud.

– Et pulserende sted for lokalmiljøet

Det er kun en liten park og en flott eikekolle som skiller sykehuset fra Diakonhjemmet Omsorg+. De første beboere flyttet inn i desember 2020. Direktør Helle D. Gjetrang minnet utvalgsmedlemmene om at Diakonhjemmet Omsorg først ble etablert i 2016 og i løpet av seks år har utviklet et bredt spekter av tjenestetilbud innenfor to områder: eldre og oppvekst.

- Jeg er utrolig stolt over det som vi har fått til her i Omsorg+. Beboere trives utrolig godt og er med på mange aktiviteter. Omsorg + er også et pulserende sted for lokalmiljøet. Sammen med Vestre Aker bydel, jobber vi systematisk for å utvikle gode tjenester til alle som flytter inn her, sier Helle D. Gjetrang.

VID vitenskapelig høgskole, som er en nasjonal høgskole med studiesteder i Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø, har svært mye av sin aktivitet her i Oslo. Høgskolen er i sterk vekst og har universitetsambisjoner.

- Utbyggingen på Steinerud vil være bra for både studenter og ansatte, og vi er veldig glad for å være plassert midt i et miljø med omfattende tjenester innenfor helse og omsorg, sier rektor ved VID Bård Mæland. Vi håper Campus Diakonhjemmet skal bli et sted studenter vil oppholde seg mye.

– Takker for positiv, aktiv holdning overfor bydelen

Bydelsutvalgsleder Yngvar Husebye takket Diakonhjemmet for befaringen. Det er stor interesse i utvalget for Diakonhjemmets drift og planer.

- Det er en omfattende prosess som Diakonhjemmet skal gjennomføre og utvalget vil naturligvis ha mye dialog med Diakonhjemmet fremover. Jeg vil nok en gang takke dere for positiv, aktiv holdning overfor bydel og det politiske miljøet sa Yngvar Husebye. Diakonhjemmets brede virksomhet og planer er viktige for oss, avsluttet Yngvar Husebye.

- Diakonhjemmet er en ideell stiftelse og verdibasert organisasjon med et sosialt formål, til beste for samfunnet. Det er ingen som tar ut noe utbytte her, alt går til videre utvikling og realisering av formålet. Det gjelder også forvaltningen av eiendommen. Også den står i formålets tjeneste, poengterte Ingunn Moser, før utvalgsmedlemmer beveget seg til Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter for å avholde sitt møte.

Omsorg + er også et pulserende sted for lokalmiljøet. Sammen med Vestre Aker bydel, jobber vi systematisk for å utvikle gode tjenester til alle som flytter inn her, fortalte Helle D. Gjetrang i uteområdet ved Diakonveien Omsorg+.Omsorg + er også et pulserende sted for lokalmiljøet. Sammen med Vestre Aker bydel, jobber vi systematisk for å utvikle gode tjenester til alle som flytter inn her, fortalte Helle D. Gjetrang i uteområdet ved Diakonveien Omsorg+.
En engasjert sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord foran de nyåpnede lokalene til Alderspsykiatrisk Avdeling: – Vi er en del av løsningen på de utfordringer som er rundt sykehuskapasitet i byen. Vi har både vilje og mulighet til å øke vår kapasitet henhold til innbyggernes behov og politikernes føringer.En engasjert sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord foran de nyåpnede lokalene til Alderspsykiatrisk Avdeling: – Vi er en del av løsningen på de utfordringer som er rundt sykehuskapasitet i byen. Vi har både vilje og mulighet til å øke vår kapasitet henhold til innbyggernes behov og politikernes føringer.