Mange rom – alteret i kapellet

Sagenehjemmet kapell

Kapellet, eller Kirkerommet som vi kaller det på Sagenehjemmet ligger i underetasjen og kan benyttes til gudstjeneste, bisettelser, dåp, konserter og andre aktiviteter.

Rommet er tilgjengelig. Ønsker du å tenne lys, eller har behov for et stillerom? Kirkerommet kan brukes av alle.

Gudstjeneste

Det er gudstjeneste en gang i måneden. Følg med på oppslag, eller se aktivitetskalender.

Prest og diakon

Prest og diakon fra Sagene og Iladalen menighet kan kontaktes ved behov. Ring til Sagene og Iladalen menighetskontor +47 23 62 92 90, om du ønsker kontakt. De er tilgjengelig for samtaler, eventuelt nattverd ved sykesengen og båreandakter.

Presten i Sagene og Iladalen menighet har hovedansvaret for bisettelse av de beboerne som har vært på sykehjemmet i mer enn tre år. Mer informasjon om Sagene og Iladalen menighet

Samtaletilbud

I Sagenehuset som ligger ved siden av Sagenehjemmet er det et samtaletilbud – dualogen, som drives av diakoner tilknyttet Nordre Aker prosti. Ingen krav til tro eller kirketilhørighet. Tilbudet er gratis.

Om kapellet

Kapellet ble pusset opp i 2017 og fikk ny altertavle av Gunnar Torvund med tema håp. Altertavlen har tittelen «Mange rom».

Sammen med broren Helge Torvund ble altertavlen presentert i Diakonhjemmets påskehefte i 2017. Fotograf er Marte Garmann.

Arrangement i kapellet

Kirkerommet har sitteplasser til 50 personer, og det har orgel.

Ønsker du å reservere kirkerommet ta kontakt med Solrun Vaktel i resepsjonen.