Hvordan støtte barn til å tåle livets ruskevær?

6. desember 2023, 17.30–20.00 (Legg til i kalender)

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Oslo

Diakonhjemmet barnehage
Diakonhjemmet barnehage Steinerud er 50 år og feirer med jubileumsseminaret: Hvordan støtte barn til å tåle livets ruskevær?

I år har det vært barnehagedrift på Diakonhjemmet i 50 år. Det markeres med jubileumsseminar om hva vi kan gjøre for å gi barn en god start på livet.

Barnehagealderen er en spesielt viktig periode, fordi grunnlaget for utvikling på alle områder legges da. Gode erfaringer hjemme og i barnehagen i disse årene vil bidra til å fremme barns psykiske helse og robusthet. Betydningen av gode relasjoner vil særlig bli løftet frem.

Barnehageforsker, forfatter og professor i pedagogikk May Britt Drugli er invitert til å holde seminaret. I tillegg blir det hilsener til barnehagen og et lite historisk tilbakeblikk på 50 år med barnehagedrift på Diakonhjemmet.

Program 6. desember

Tid Innhold
17.30 - 18.00

Hilsener fra Stiftelsen Diakonhjemmet og Diakonhjemmet Omsorg

Ingunn Moser, adm.dir og forstander, Stiftelsen Diakonhjemmet
Tove Kreppen Jørgensen, adm.dir., Diakonhjemmet Omsorg

50 år med barnehagedrift på Diakonhjemmet

Lisbet Røsok Maloku, daglig leder Diakonhjemmet barnehage Steinerud og Borgenveien

18.00 - 20.00

Hvordan støtte barn til å tåle livets ruskevær?

Foredrag ved May Britt Drugli, professor i pedagogikk og forfatter

May Britt Drugli

May Britt Drugli

May Britt Drugli jobber som professor i pedagogikk og har i mange år jobbet med barnehageforskning. Hun er særlig opptatt av samspillet mellom voksne og barn. Se noen av fagartiklene.

May Britt har skrevet en rekke artikler og fagbøker, blant annet «Liten begynner i barnehagen» (til foreldre), «Livsmestring og psykisk helse» og «Foreldresamarbeid i barnehagen».

Kart

Publisert 8. november 2023, oppdatert 6. desember 2023