Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet

Nordberghjemmet

Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet er et diakonalt sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker. Sykehjemmet har god fagkompetanse, et bredt aktivitetstilbud, samt flotte terrasser og utemiljøer.

Fritt sykehjemsvalg

Nordberghjemmet ligger i Bydel Nordre Aker. Fritt sykehjemsvalg gir deg rett til å søke langtidsplass på Nordberghjemmet. Sykehjemsplass kan du få gjennom å søke om helse- og omsorgstjenester fra din bydel i Oslo kommune.

Følg Nordberghjemmet

Følg Nordberghjemmet

Her kan du følge med på aktiviterer og nyheter og få ett glimt inn i hverdagen vår.

Tilbud på Nordberghjemmet

Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet har 66 langtidsplasser som disponeres av sykehjemsetaten i Oslo. På Nordberghjemmet har alle beboerne store flotte enerom med bad. Rommene er utstyrt med basismøbler. Utover dette står beboerne fritt til å bringe med seg eiendeler som gir rommet et hjemlig og personlig preg.

På Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet har vi foruten sykepleiere og hjelpepleiere, lege, fysioterapeut, kultur og aktivitetsleder-frivillighetskoordinator, og stab forøvrig. I tillegg har vi frisør og fotpleier som er selvstendig næringsdrivende. Vi har også en kiosk som drives av frivillige i Nordberghjemmets venner.

Det er enkelt å komme seg til Nordberghjemmet med offentlig transport. Både buss og T-banestasjon ligger i umiddelbar nærhet.

Nordberghjemmet

E-post: nordberghjemmet@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 70 12 00

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Besøksadresse: Carl Kjelsens vei 23C

Gå til kontaktsiden

Kurs i Sonas-programmet

Diakonhjemmet Omsorg tilbyr kurs for helse - og omsorgspersonell som vil utdanne seg til å lede Sonas-samlinger.

Gå til siden