Arrangementer

19. april 2023 (09.00)

Konferanse: Fellesskap i forskjellighet – hvordan ta ulikheter på alvor?

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, 0370 Oslo

Mangfold er en realitet i vårt samfunn. Vi er forskjellige aldersgrupper, identiteter, hudfarger, holdninger, bakgrunner, livshistorier og forutsetninger. Alt dette påvirker hva vi får tilgang til, og hvordan vi blir møtt i hverdagen. Mangfoldet beriker våre liv og våre virksomheter.