Arrangementer

8. oktober 2020 (11.00)

Vi «spør mer» på verdensdagen for psykisk helse

Atriet, Diakonveien 14

Til daglig er vi tett på hverandre i studiene og i jobbene våre innen helse- og omsorgsektoren. Hjelper nærheten oss til å spørre mer og til å være interesserte og nysgjerrige? Prater vi sammen og tar vare på hverandre? Bidrar vi til trygge rom for å snakke åpnet om egen og andres psykiske helse? Enkel & intern markering i atriet.

9. oktober 2020 (17.00)

«Spør mer» - fredagsmesse, musikk og appeller i Oslo domkirke

Oslo domkirke, Karl Johansgate 11, 0154 Oslo

Diakonhjemmet Sykehus og Oslo domkirke markerer Verdensdagen for psykisk helse med blant andre Trygve Skaug (sang), Valborg Orset Stene, Maria Halldén, sykehusprester og sykehusdiakon ved Diakonhjemmets sykehus (liturger) og Kåre Nordstoga (orgel).

Diakonhjemmet Sykehus og Oslo domkirke