-

Aktuelt

Har byggeklare tomter for sykehjem, videregående skole og flerbrukshall

Har byggeklare tomter for sykehjem, videregående skole og flerbrukshall

Diakonhjemmet har byggeklare tomter regulert for sykehjem, videregående skole og flerbrukshall. Det er unikt – i en by som er i manko på både tomter og kapasitet.

3. juli 2020
Diakonhjemmet hage
Manuela Ramin-Osmundsen. Foto: Iffit Qureshi

Manuela Ramin-Osmundsen til Diakonhjemmet

Manuela Ramin-Osmundsen blir rådgiver for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt ved Diakonhjemmet.

29. juni 2020
Fra venstre Haroon, Gry, Loresa, Eric, Anne Louise (avdelingsleder), Silje og Karoline (teamleder vest) utenfor base vest på Diakonhjemmet

Mens Norge var stengt startet storsatsing på hjemmetjenester

Den 1. april startet den nye avtalen med Oslo kommune som gjør at Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester nå har 1039 brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand og vokser stadig.

26. juni 2020
Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
Koronaviruset: Diakonhjemmet informerer

Koronaviruset: Diakonhjemmet informerer

Diakonhjemmet sine ulike virksomheter har hevet beredskapsnivå i forbindelse med spredning av koronaviruset i Norge. Her finner du mer informasjon.

24. juni 2020
Diakonhjemmet
Flere saker

Arrangementer

8. oktober 2020 (11.00)

Vi «spør mer» på verdensdagen for psykisk helse

Atriet, Diakonveien 14

Til daglig er vi tett på hverandre i studiene og i jobbene våre innen helse- og omsorgsektoren. Hjelper nærheten oss til å spørre mer og til å være interesserte og nysgjerrige? Prater vi sammen og tar vare på hverandre? Bidrar vi til trygge rom for å snakke åpnet om egen og andres psykiske helse?

Alle arrangementer