-

Aktuelt

Diakonifaglig råd starter et arbeid mot rasisme og diskriminering

Diakonifaglig råd starter et arbeid mot rasisme og diskriminering

22. juli for ti år siden smalt bombene i regjeringskvartalet og på Utøya. De fleste i Norge vet akkurat hvor de var, og hva de gjorde. Mange husker derimot ikke helt hva de konkret foretok seg i etterkant for å forebygge rasisme, hets og høyreekstreme tankegods.

21. juli 2021
Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet, Helge Gaard, generalsekretær i NMS og Stig Ellingsen, styreleder for Stiftelsen Domkirkens sykehjem på befaring på eiendommene

Diakonhjemmet ønsker å utvikle omsorgstjenester i Stavanger

Diakonhjemmet har kjøpt eiendommen Domkirkens sykehjem av Stiftelsen Domkirkens sykehjem sammen med Det Norske Misjonsselskap (NMS). Diakonhjemmet er også invitert til å samarbeide med Stiftelsen Domkirkens Sykehjem i utviklingen av Bispehagen som skal etableres i den gamle Bispeboligen. Med dette ønsker Diakonhjemmet å starte en langsiktig satsning på utvikling av omsorgstjenester i Stavanger kommune.

4. juli 2021
Ingunn Moser er adm.dir./forstander for Stiftelsen Diakonhjemmet. Foto: Pål A. Berg

Sommerhilsen

Kjære kolleger og samarbeidspartnere

2. juli 2021
Stiftelsen Diakonhjemmet
Erik Hillestad er daglig leder for Kirkelig Kulturverksted. ​Foto: Marianne Lystrup

Diakonhjemmet inngår en toårig samarbeidsavtale med Kirkelig Kulturverksted

Diakonhjemmet og Kirkelig Kulturverksted (KKV) har inngått en toårig samarbeidsavtale. En av ambisjonene for samarbeidet er å styrke det kirkelige og diakonale fotavtrykket innen kunst og kultur.

30. juni 2021
Diakonhjemmet trekker seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario

Diakonhjemmet trekker seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario

Hovedstyret for stiftelsen Diakonhjemmet har i møte 17. juni 2021 vedtatt å trekke seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario på Costa del Sol. Det innebærer også at Diakonhjemmet selger sin eierandel til Sjømannskirken. Begrunnelsen handler om oppfølging av strategi mot 2030, særlig knyttet til miljø og økonomi.

17. juni 2021
Administrerende direktør/forstander ved Diakonhjemmet, Ingunn Moser og sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord heiser Pride-flagget. Foto: Susanne Ward Ådlandsvik

– Alle skal kjenne seg velkommen og respektert

I 2020 ble Pride-flagget heist for første gang over Diakonhjemmet. I år vaier det igjen for å vise at hos oss skal alle kjenne seg velkommen og respektert for den de er.

17. juni 2021
Flere saker

Arrangementer

28. oktober 2021 (09.00)

Diakonikonferansen 2021: Hva koster et menneske?

VID vitenskapelige høgskole i Oslo, Sandnes og Tromsø

Hvilke oppgaver har diakonien i et samfunn som setter prislapper på mennesker, og hvordan kan vi sammen skape et samfunn der alle har en likeverdig plass? Se programmet 28. og 29. oktober. Arrangører er stiftelsen CRUX, Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole, MF vitenskapelig høyskole og Kirkerådet.

Alle arrangementer