Stiftelsen Diakonhjemmet drifter og utvikler omfattende tjenestetilbud innenfor helse, omsorg, utdanning og forskning.

Aktuelt

Illustrasjonsfoto. Foto: Marte Garmann, Diakonhjemmet Omsorg Sagenehjemmet

Hvordan møte de vanskelige samtalene

Hvordan tørre å gå inn i en samtale om eksistensielle og åndelige behov i eldreomsorgen? Dette skal fjorten deltakere utfordres på og lære om i løpet av våren.

19. februar 2024
Diakonhjemmet Omsorg
– Vi har fått innrede de nye lokalene slik at pasientene våre kjenner seg velkomne og trygge, og ikke føler at de er på sykehus, sier avdelingsleder True Fixdal (t. h.). Her på omvisning med sykehusdirektør Jan Frich (t.v.), leder for Diakonhjemmet stiftelse Ingunn Moser og helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Velkommen til et nytt kraftsenter for barn og unge

15. februar var en festdag for barne- og ungdomspsykiatrien og for sykehuset. BUP Vest åpnet offisielt i nye lokaler på Huseby og har utvidet opptaksområdet til å dekke barnebefolkningen også i Vestre Aker bydel.

16. februar 2024
Diakonhjemmet sykehus
– Mange er svært redde og engstelige når de kommer til behandling. Det handler om å se hver enkelt og trygge dem best mulig i en svært vanskelig situasjon, sier Kent Andreas Solgård.

– Det handler om å se hver enkelt

Spesialsykepleier Kent Andreas Solgård bruker øynene godt på Senter for kreftbehandling. Hvordan er det å jobbe så tett på liv og død, og gjør det noe med egen innstilling til livet?

15. februar 2024
Diakonhjemmet sykehus
Illustrasjonsfoto: Johnér

VID får to millioner fra Norges forskningsråd til å forske på ungt utenforskap

Hvordan kan man lykkes med å få flere unge ut i utdanning og arbeid? Det skal VID bidra til å finne svar på.

9. februar 2024
VID vitenskapelige høgskole
Barnehagene på Diakonhjemmet markerer samenes nasjonaldag med å bli kjent med samisk kultur og tradisjoner.

6. februar er samenes nasjonaldag. Lahkoe biejjine!

På Diakonhjemmet markerer vi samenes nasjonaldag på ulike måter, fordi våre virksomheter er ulike. Vi er med på å sikre en verdibasert oppvekst, vi bygger kunnskap og oppfordrer til kritisk refleksjon og vi yter gode spesialisthelsetjenester til våre pasienter. Det samiske flagget heises på Diakonhjemmet i Oslo, utrolig nok for første gang.

6. februar 2024
Feiring av Samenes nasjonaldag 6. februar.
Flere saker

Arrangementer

21. mars 2024 (15.00)

Bokbad med Sumaya Jirde Ali på FN-dagen mot rasisme

Atriet, VID vitenskapelige høgskole, Diakonveien 14

Samfunnsdebattanten, litteraturkritikeren, forfatteren og poeten Sumaya Jirde Ali er hovedgjest når Diakonhjemmet arrangerer en felles markering av FN-dagen mot rasisme.

24. april 2024 (09.00)

Grønn diakoni – Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, 0370 Oslo

Ekstremvær, varmerekorder og vannmangel. Klimakrisen har kommet oss alle nærmere inn på livet. Kirkenes verdensråd lanserte for 10 år siden begrepet «økorettferdighet» som fokuserer på grunnleggende menneskerettigheter til dem som er mest truet av klimaendringene.

Diakoniens dag 2024
Alle arrangementer