Arrangementer

9. november 2023 (09.00)

Diakonikonferansen 2023: Håp og handling i uroens tid

Auditoriet, VID Oslo, Diakonveien 18

Uroen brer seg i verden. Krigen i Ukraina sender millioner av mennesker på flukt. Klimaet lider. Prisene stiger og matkøene vokser. Hva er god diakoni nå? Hvordan skape grobunn for håp og handling i uroens tid? Arrangører er stiftelsen CRUX, Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole, MF vitenskapelig høyskole og Kirkerådet.

3. november 2023 (10.00)

Psyke under press, samfunn i endring

Auditoriet, Bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18

Tverrfaglig utdanningsprogram ved VID vitenskapelige høgskole som ble startet av Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SERP) fyller 25 år i år. SERP ble etablert av engasjerte fagfolk som ønsket å gi et bedre behandlingstilbud til personer med psykoselidelser. Jubileumskonferansen er en feiring av engasjementet og dedikasjonen til alle som har vært en del av utdanningen, og ser fremover mot nye milepæler og banebrytende innsats for psykisk helse.

VID vitenskapelige høgskole
30. oktober 2023 (18.00)

Vi lar oss ikke knekke - åpent seminar om benskjørhet

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18

Møt Diakonhjemmet sykehus' eksperter som vil snakke om hvorfor halvparten av alle kvinner, og en fjerdedel av alle menn blir benskjøre, hvilken behandling sykehuset kan tilby og hva du selv kan gjøre for å styrke skjeletthelsen.

Diakonhjemmet sykehus
10. oktober 2023 (15.00)

Markering av verdensdagen for psykisk helse på VID Oslo

Atriet, VID Oslo, Diakonveien 14, Oslo

Få med deg foredraget «En prat om utenforskap og vennskap» med Benjamin Solvang og Olav Løkvik fra SE HELE MEG. Dessuten blir det stands, musikk og matservering. Se programmet.

VID vitenskapelige høgskole
7. september 2023 (12.00)

Velkommen til åpent hus på informasjonssenter

Foajeen, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Oslo

Diakonhjemmet åpner et informasjonssenter for Diakonhjemmet hage. Den 7. september blir det en formell markering av det nyetablerte informasjonssenteret med åpent hus mellom kl. 12.00 – 14.00.

Diakonhjemmet hage
29. august 2023 (09.30)

Seminar om å stille ut diakoni: Refleksjoner knyttet til fotoutstillingen

Konferanserommet, VID Oslo, Diakonveien 14, Oslo

Stiftelsen Diakonhjemmet og VID arrangerer i fellesskap et seminar om det å stille ut diakoni. Fotoutstillingen har tidligere i sommer blitt vist på Rådhusplassen i Oslo og under Olavsfest i Trondheim. Nå kommer den til Diakonhjemmet og skal stå i to uker i «gågata» mellom sykehuset og VID fra mandag 28. august til søndag 10. september. Se program.

28. august 2023 (08.00)

Gi oss en drøm vi kan tro på. En fotoutstilling om diakoni

Mellom Diakonveien 12 og 14, Diakonveien 12, Oslo

Seks diakonale organisasjoner har samarbeidet om et dokumentarfotoprosjekt som viser hva diakoni er. Det har resultert i en fotoutstillingen som tidligere har blitt vist på Rådhusplassen i Oslo og på Olavsfest i Trondheim. Nå er den kommet til Diakonhjemmet.

14. august 2023 (14.15)

Diakonhjemmet på Arendalsuka

På Arendalsuka er vi med og debatterer en rekke spennende temaer: blant annet ideelle organisasjoners plass og bidrag innen eldreomsorgen, barnevernet eller barnehagene, eller innovasjon i anbudsprosesser. Se hva Diakonhjemmet med alle virksomheter har på programmet.

28. juni 2023 (10.00)

Olavsfest: Gi oss en drøm vi kan tro på. En fotoutstilling om diakoni

Ved Nidarosdomen, Ytre kongsgård, Trondheim

Mange vet ikke hva diakoni er. Derfor har Diakonhjemmet og fem andre diakonale organisasjoner samarbeidet om et fotoprosjekt med sterke historier, og forfatter Lars Saabye Christensen har skrevet en salme til utstillingen. Se utstillingen på Olavsfest.

26. mai 2023 (13.00)

Åpning av fotoutstilling om diakoni på Rådhusplassen

Rådhusplassen ned mot Aker brygge, Kronprinsesse Märthas plass

Fotografer fra seks diakonale organisasjoner har samarbeidet om et dokumentarfotoprosjekt om diakoni. Resultatet har blitt en fotoutstilling som skal stå på Rådhusplassen i to uker. På åpningen vil Lars Saabye Christensen lese sin nye salme «Gi oss en trøst» som er skrevet til utstillingen.