Diakoniens dag 2021: Sårbarhet i og etter koronaens tid

21. april 2021, 09.30–14.30 (Legg til i kalender)

Digitalt arrangement

Sårbarhet i og etter koronaens tid. Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0

Pandemien setter vårt samfunn på prøve. Enkeltmenneskers og fellesskapets sårbarhet blottlegges. Virkningene av krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Hvordan tar vi med oss følgene av denne når koronaen en dag ikke er en trussel lenger?

Kirken og diakonien har det siste året tatt ansvar som en del av samfunnets beredskap i en krisesituasjon. Lokale menigheter og diakonale institusjoner har i denne tiden gjort seg viktige erfaringer om utfordringer, virkninger og konsekvenser.

Disse erfaringer og diakoniens bidrag ønsker vi å løfte fram og dele med våre samarbeidspartnere i det sivile samfunn og i offentlig sektor. Slik kan vi lære av hverandre og stå bedre rustet når vi vender tilbake til en ny hverdag.

Derfor er «Sårbarhet i og etter koronaens tid» tittelen på Diakoniens dag i 2021 – i lys av tre sentrale diakonale temaer: ensomhet, relasjoner og rettferdighet.

Gjennom foredrag, dialog og panelsamtaler ønsker vi å reflektere over disse temaene. Vi vil også dele erfaringsbasert innsikt i det som gir håp – som mestringsstrategier, innovative arbeidsformer og mobilisering av ressurser for fellesskapets beste.

Digital konferanse

Årets Diakoniens dag må foregå digitalt. Selv om vi ikke kan møtes fysisk denne dagen, ser vi fram til å møte deltagere fra kirke og diakoni, fra våre mange samarbeidspartnere i det sivile samfunn, og fra kommunal og offentlig sektor.

Påmelding

For å delta må du melde deg på (klikk på påmelding øverst på siden). Konferansen er gratis og alle påmeldte vil få en lenke tilsendt på e-post i forkant av konferansen. Pass på at du skriver inn riktig e-post. Alle som har meldet seg på får en e-post med bekreftelse på at påmeldingen er registrert.

Program 21. april

Tid Innhold
09.30

Vi står sammen i møte med sårbarheten

Ingunn Moser, adm.dir./forstander ved Diakonhjemmet

Hvilken sårbarhet? Reise med og innspill fra diakonale virksomheter

09.55

Når en pandemi utfordrer kirkens arbeid for rettferdighet

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet i Den norske kirke og biskop i Nidaros domprosti

10.15

Pandemien treffer skjevt barn, unge og familier – perspektiv fra kommunal sektor

Hege Hovland Malterud, direktør, Barne-og familieetaten, Oslo kommune

10.40

Å lede en forsamling i en pandemi: Erfaring fra Sverige

Camilla Lif, prest og Kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm og medlem av den svenske koronakommisjonen

11.00

Refleksjon og dialog

Mulighet til å stille spørsmål og kommentere dagen så langt

11.30

Ord for dagen

Studentdiakon Elisabeth Nielsen Aas og sykehusprestene Kjersti Haug Håland og Jarl Bøhler

Lunsj

12.30

Ensomhet og relasjoner – erfaringsbasert innsikt om veien til mestring

Thomas Bernard Thiis-Evensen vil være i samtale med noen utvalgte aktører om utfordringer, erfaringer og lærdommer fra pandemien som også peker framover mot nye praksiser og arbeidsformer

– Nye arbeidsformer vokser frem

– Praksis for felles rettferdighet

13.45

Paneldiskusjon

Debattleder Håkon Haugsbø

14.25

Avslutning

Ingunn Moser, adm.dir/forstander ved Diakonhjemmet

Programmet oppdateres fortløpende

Bidragsytere

Ingunn Moser

Ingunn Moser

Ingunn Moser tiltrådte som administrerende og forstander ved Diakonhjemmet i august 2019, litt mer enn seks måneder før pandemien var et faktum. Morgendagens omsorg og bærekraftige velferdsløsninger blir preget av lærdommen fra pandemitiden. Diakonhjemmet som kirkelig og ideell samfunnsaktør, deler lærdommer og erfaringer med våre samarbeidspartnere. Moser ser spesielt betydningen av å koble folk og organisasjoner sammen for å synliggjøre diakonale aktører som del av samfunnets tilbud innenfor helse, omsorg og utdanning.

Olav Fykse Tveit

Olav Fykse Tveit

Olav Fykse Tveit ble vigslet til biskop i Nidaros domprosti og preses i Bispemøtet 10. mai 2020, få måneder etter pandemiutbruddet. At få gjester kunne være til stede i Nidarosdomen denne dagen er ikke det som Fykse Tveit siden har tenkt på. Men når pandemien avdekker sårbarhet både sosialt og psykososialt, utfordres kirken på en helt ny måte. I Norge og også internasjonalt.

Hege Hovland Malterud

Hege Hovland Malterud

Hege Hovland Malterud har siden 2018 ledet etaten i Oslo som har et særskilt ansvar for barn og unge i en utsatt og sårbar livssituasjon. Bekymringene har vært mange siden viruset forvandlet mye av deres hverdag. Omkostningene for barn og unge har økt i takt med innføringen av smittevernstiltakene og pandemiens varighet. Malterud vi belyse perspektiver i og refleksjoner fra kommunens arbeid for å sikre at de få den hjelpen de trenger.

Camilla Lif

Camilla Lif

Camilla Lif er prest og kyrkoherde i Katarina församling. Församlingen (menigheten) ligger midt i Stockholm på Södermalm og er kjent for sin kulturelle og sin diakonale profil. Hun er også forfatter og har skrevet flere bøker, blant annet Livet med Lif (2019) og Vad vill du mig i dag? (2015). Hun bidrar til flere programmer i Sveriges radio som Sommar på P1 Spanarna eller Tanker for dagen. Siden sommer 2020 er hun medlem av den svenske koronakommisjonen.

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Thomas Bernard Thiis-Evensen arbeider som Filosofisk praktiker ved Dialog samtalesenter i Diakonhjemmet Omsorg. Han er opptatt av dialogen som mulighet for å filosofere sammen. Han er erfaren i å bruke samtalen som metode for erfaringsbasert utforskning av hvordan de spørsmålene livet stiller oss ovenfor, og de svarene vi lever etter, kan henge sammen på måter som øker livskvalitet.

Håkon Haugsbø

Håkon Haugsbø

Håkon Haugsbø er ein anerkjend norsk journalist og programleiar. Han er kjendfor sitt skarpe blikk og nærgåande tone i intervjua, og for likevel å behalde ei lun stemning og ein avslappa tone. I ei årrekke var han NRK Brennpunkt sitt ansikt utad, og forvalta graveredaksjonen sitt truverde og tyngde i mange krevjande saker. Gjennom journalistjobben har Haugsbø møtt menneske frå alle samfunnslag, og i alle slags livssituasjonar.

Om Diakoniens dag

Med Diakoniens dag har vi i over 15 år markert grunnleggelsesdagen for Diakonhjemmet. Diakoniens dag er en konferanse, arrangert av stiftelsen Diakonhjemmet. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Kontaktinformasjon

Publisert 28. januar 2021, oppdatert 21. april 2021