Aktiviterer i Borgenveien barnehage

Aktivitetskalender Borgenveien

Her er noen av aktivitetene i Borgenveien barnehage dette året. Mer detaljert informasjon kommer i årsplan, månedsplaner og ukeplaner.

Viktige datoer

Barnehagen har åpent på alle hverdager i påsken og i juleferien. Barnehagen er stengt i 3 uker om sommeren, på planleggingsdager og på vanlige offentlige fridager, helligdager og jul- og nyttårsaften.

Endringer kan forekomme.

Aktivitetsoversikt

September 2019
Mandag 23. Fotografering TH og VF
Tirsdag 24. Fotografering TL & AL
Tirsdag 24. Foreldremøte småbarnsavd.
Onsdag 25. Høsttakkegudstjeneste 10.00
Onsdag 25. Gamlebarntreff
Oktober 2019
Tirsdag 8. Foreldremøte storebarnsavdelingene
Torsdag 17. Tegneworkshop for bie-prosjektet (barna)
Fredag 18. Tegneworkshop for bie-prosjektet (barna)
Fredag 25. Planleggingsdag stengt
November 2019
Fredag 8. Musikkforestilling «Dyr og rare kjærringer» storebarnsavd
Tirsdag 12. SOS-fest. Hvor barna selger egne ting og mat og drikke. Inntekten går til å dekke fadderbarnbidragene.
Desember 2019
Torsdag 5. Nissefest
Fredag 13. Luciamorgen for foreldre og barn. Storebarnsavdelingene går i tog i hele barnehagen. De eldste barna går også i Luciatog senere på dagen på sykehuset. 08.00
Onsdag 18. Julegudstjeneste 10.00
Januar 2020
Onsdag 22. Musikkforestilling «Kling klang» småbarnsavd
Fredag 24. Planleggingsdag stengt
Februar 2020
Foreldremøter avdelingsvise
Tirsdag 25. Karneval
Mars 2020 10.00
Torsdag 19. Kunstutstilling. Vi stiller ut et utvalg av barnas formingsprodukter. Høytidelig åpningen av utstillingen med snorklipping. 15.30
April 2020
Onsdag 1. Påskegudstjeneste 10.00
Mai 2020
Onsdag 6. Foreldredugnad uten barn
Fredag 8. Planleggingsdag stengt
Fredag 15. Barnehagetog på Diakonhjemmet med korpset Gjallarhorn 13.30
Tirsdag 26. Heldagsaktivitet for førskolebarna
Fredag 29. Markere bursdagen til fadderbarnet vårt i SOS-barnebyer, Jaya Lal
Juni 2020
Torsdag 4. Sommerfest i barnehagen 15.30
Juli 2020
Uke 28 6.-10. Sommerstengt
Uke 29 13.-17. Sommerstengt
Uke 30 20.-24. Sommerstengt
August 2020
Fredag 28. Planleggingsdag stengt
September 2020
Foreldremøte alle avdelinger
Onsdag 23. Høsttakkegudstjeneste 10.00

Borgenveien barnehage

E-post: lisbet.maloku@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 19 90

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus

Besøksadresse: Borgenveien 7, 0370 Oslo

Gå til kontaktsiden