Ansatte

Anett Bjørhovde

sykehusapoteker og leder for Diakonhjemmet Sykehusaptek
anett.bjorhovde@diakonsyk.no

Hilde Frøyland

Strategi- og kommunikasjonsrådgiver / klinisk farmasøyt
Hilde.Froyland@diakonsyk.no

Kirsten K. Viktil

Avdelingsleder forskning og utvikling
Kirsten.Viktil@diakonsyk.no

Randi Hukari

Avdelingsleder for publikumsavdelingen og sykehusekspedisjonen
randi.hukari@diakonsyk.no