Ansatte

Mangler bilde

Nikolett Laura Tarcsa

Husvert og stedfortreder for daglig leder
nikolett.tarcsa@diakonhjemmet.no