Ansatte

Anne Louise Holmen

Daglig leder for Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester base øst
anne.louise.holmen@diakonhjemmet.no

Lillian Reiten

Daglig leder for Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester base vest
lillian.reiten@diakonhjemmet.no
Mangler bilde

Sanja Dinic

Avdelingsleder hjemmetjenester base vest
sanja.dinic@diakonhjemmet.no