Fie Olsen

E-post

Fie.Brandt.Olsen@diakonhjemmet.no

Tittel

pedagogisk leder Trollstua

Mobiltelefon

+45 261 86 013

Rom

Avdeling Trollstua

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage