Kefyalew Kebede

E-post

kefyalew.kebede@diakonhjemmet.no

Tittel

avdelingssykepleier avd. 2

Adresse

Landingsveien 12, 0767 Oslo

Enhet

Hovseterhjemmet