Nikolett Laura Tarcsa

E-post

nikolett.tarcsa@diakonhjemmet.no

Tittel

Husvert og stedfortreder for daglig leder

Adresse

Diakonveien 2, 0370 Oslo

Enhet

Diakonveien Omsorg pluss