Ansatte

Tommy Thompson

Spesialrådgiver FoU, og stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole
Tommy.Thompson@diakonhjemmet.no
Mangler bilde

Tor Viggen

senior lønnskonsulent
tor.viggen@diakonhjemmet.no