Diakonhjemmet Eiendom

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Eiendommen er sentral i Diakonhjemmets tjenesteutvikling innen helse, omsorg og utdanning. Diakonhjemmets eiendomsavdeling står for drift og utleie.

E-post

utleie@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 22 45 17 85

Besøksadresse

Diakonveien 10, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Faktura til Diakonhjemmet Eiendom skal gå til juridisk enhet Det norske Diakonhjem org. nr. 971 529 652. Bruk Elektronisk handelsformat EHF. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes fakturamottak@diakonhjemmet.no