Hjemmetjenester

E-post

hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Postadresse

Postboks 40, Vinderen
0370 Oslo

Fakturaadresse

Send EHF-faktura til Diakonhjemmet Omsorg AS, org.nr. 920 008 259 i Elma-registeret. Oppgi enhet 72 Hjemmetjeneste øst, eller 72 Hjemmetjeneste vest og bestillers navn. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes: faktura.omsorg@diakonhjemmet.no

Kontakt oss

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Telefon +47 22 37 33 00
Telefontid 08.00-15.30 (hverdager)

Hjemmesykepleie vest

Telefon +47 418 65 113
Telefontid 08.00–15.00 (hverdager)

Vakttelefon hele døgnet +47 479 18 109

Avdelingsleder vest Lillian Reiten

Hjemmesykepleie øst

Telefon +47 975 15 194
Telefontid 08.00–15.00 (hverdager)

Vakttelefon +47 22 37 33 02 (hele døgnet)

Avdelingsleder øst Anne Louise Holmen

Kontaktpersoner for praktisk bistand og hjemmesykepleie for Diakonhjemmet Omsorg hjemmetjenester

Besøksadresser for hjemmetjenesten

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjeneste øst
Selma Ellefsens vei 6, 3. etasje, Oslo

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjeneste vest
Borgenveien 3C, 1. etasje, Oslo