Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet

Nordberghjemmet

Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet er et diakonalt sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker. Sykehjemmet har god fagkompetanse, et bredt aktivitetstilbud, samt flotte terrasser og utemiljøer.

Sykehjemmet har 66 langtidsplasser som disponeres av sykehjemsetaten i Oslo. Oslo har fritt sykehjemsvalg, så en kan søke seg til Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet uansett hvilken bydel en tilhører.

Følg Nordberghjemmet
Aktiviteter og nytt fra Nordberghjemmet

Tilbud på Nordberghjemmet

På Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet har alle beboerne store flotte enerom med bad. Rommene er utstyrt med basismøbler. Utover dette står beboerne fritt til å bringe med seg eiendeler som gir rommet et hjemlig og personlig preg.

På Diakonhjemmet Omsorg Nordberghjemmet har vi foruten sykepleiere og hjelpepleiere, lege, fysioterapeut, kultur og aktivitetsleder-frivillighetskoordianator, og stab forøvrig. I tillegg har vi frisør og fotpleier som er selvstendig næringsdrivende. Vi har også en kiosk som drives av frivillige i Nordberghjemmets venner.

Det er enkelt å komme seg til Nordberghjemmet med offentlig transport. Både buss og T-banestasjon ligger i umiddelbar nærhet.

Nordberghjemmet

E-post: firmapost.nordberghjemmet@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 70 12 00

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Besøksadresse: Carl Kjelsens vei 23C

Gå til kontaktsiden

Tiltak for sårbare eldre

Beboere, pårørende og helsepersonell er, som følge av pandemien, under sterkt press og det er endringer i rutiner. Aktiviteter kan kun utføres med få personer av smittevernhensyn, noe som medfører en sterk reduksjon av aktivitetstilbud.

Gå til siden