Anett Bjørhovde er påtroppende leder av Diakonhjemmet Sykehusapotek

Anett Bjørhovde er påtroppende leder av Diakonhjemmet Sykehusapotek

Fra 26. september skal Anett Bjørhovde (46) lede videreutviklingen av Diakonhjemmet Sykehusapotek. Spennende oppgaver står i kø for å nå målet om å bli en foretrukket samarbeidspartner og et ettertraktet kompetansemiljø innenfor legemiddelområdet.

Bred erfaring og klar til å ta et nytt steg

Anett Bjørhovde kommer fra Sykehusapotekene i Oslo hvor hun har jobbet i 16 år. Hun er i dag prosjektleder for framtidens legemiddelforsyning og -håndtering. Der samarbeider hun tett med Nye OUS-organisasjonen. Tidligere har Anett både vært farmasøyt i cytostatikaproduksjon og avdelingsleder for Cytostatikaproduksjon ved Kreftsenteret Ullevål.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver, sier Anett Bjørhovde. Jeg har tidligere ledet flere prosjekter som handler mye om tjenesteutvikling, evne til å vektlegge automatisering og til å tilrettelegge for hvordan oppgaver, mennesker og organisasjoner må spille sammen. Å ta denne erfaringen med meg i utviklingen av sykehusapoteket er en mulighet som jeg måtte utforske, fortsetter hun.

- Det er et privilegium å kunne ta et nytt skritt i min egen karriere akkurat på Diakonhjemmet. Jeg bobler av ideer og tanker, har lyst til å komme tett på Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet Omsorg og VID vitenskapelig høgskole på en gang. Men jeg gleder meg primært til å bli kjent med ansatte og organisasjonene ved Diakonhjemmet, avslutter hun.

Heldig som får henne

Diakonhjemmet Sykehusapotek er en nyskapende kompetansevirksomhet og har lenge vært en foregangsaktør innenfor klinisk farmasi og klinisk kommunikasjon knyttet til legemiddelbruk.

- Vi har hatt et godt utvalg av høyt kvalifiserte søkere å gå ut fra og jeg er meget fornøyd med å kunne ønske Anett velkommen til oss, sier Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Stiftelsen Diakonhjemmet.

- Anett har solid fagkompetanse som farmasøyt og har erfaring som leder i en meget kompleks organisasjon. Hun har samarbeidet tett med sykehus i mange år, og interesserer seg for organisasjons- og tjenesteutvikling. Anett er opptatt av menneskene rundt seg og av ledelse. Gjennom våre samtaler har Anett vist en stor idérikdom og en konkret gjennomføringsevne. Vi er heldige som får mulighet til å ansette Anett Bjørhovde, avslutter Ingunn Moser.