Rektor ved NLA Høgskolen Sigbjørn Sødal og adm.dir./forstander Ingunn Moser ved Diakonhjemmet

Rektor ved NLA Høgskolen Sigbjørn Sødal og adm.dir./forstander Ingunn Moser ved Diakonhjemmet

Avslutter samarbeid om ny campus

NLA Høgskolen og Diakonhjemmet har blitt enige om å avslutte samarbeidet om en ny campus på Steinerud i Oslo.

NLA Høgskolen og Diakonhjemmet har i lengre tid samarbeidet om planleggingen av en ny campus for NLA Høgskolen ved Diakonhjemmet i Oslo, med planlagt innflytting høsten 2024.

Samarbeidet om byggeprosjektet har vært svært godt, men for et halvt års tid siden oppsto komplikasjoner som ingen av partene har kontroll over. Disse knytter seg i det vesentligste til planlagte utvidelser av sporveisystemet og etablering av ny T-banestasjon i området. De nye omstendighetene har medført forsinkelser og økt usikkerhet om tidspunktet for og gjennomføringen av byggeplanene.

Åpner for å gjenoppta samarbeidet

Adm.dir./forstander Ingunn Moser ved Diakonhjemmet og rektor ved NLA Høgskolen Sigbjørn Sødal sier at etter en samlet vurdering av usikkerheten i lys av foreliggende, relevant informasjon, er partene enige om å avslutte samarbeidet i denne omgang. Dette skjer i minnelighet.

Hvis situasjonen skulle endre seg og forholdene igjen ligger til rette for det, er begge parter åpne for å gjenoppta samarbeidet under andre forutsetninger på et senere tidspunkt.