Diakonhjemmet medlem av Norway Health Tech

Diakonhjemmet medlem av Norway Health Tech

– Vi går inn som medlem av Norway Health Tech fordi dette er et nettverk hvor vi kan komme tett på, og arbeide sammen med, startups og spennende innovasjonsmiljø innen teknologi og helse, sier Runar Nygård, sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft ved Diakonhjemmet.

Norway Health Tech (NHT) har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for helseinnovasjon. Gjennom sine medlemmer jobber de for å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse. Helseteknologiklyngen ønsker å koble medlemmer og brukere sammen med innovative partnere, for på den måten å få tak i de mest moderne løsningene.

– NHT har hovedsete i Forskningsparken – i gangavstand fra Diakonhjemmet. Sammen med de andre medlemmene skal vi bidra for å skape et innovasjonsmiljø vi kan ha nytte av, og inngå partnerskap for å finne løsninger, sier Nygård.

Oslo Medtech ble stiftet i 2009, og i 2017 skiftet de navnet til Norway Health Tech. De har i dag rundt 280 medlemmer, og er en non-profit organisasjon tilknyttet Innovasjon Norge sitt cluster-program. Medlemslisten består blant annet av kommuner, sykehus, helseregioner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, relevante nettverk nasjonalt og internasjonalt, ekspertise fra inn- og utland, etablerte selskaper og bedrifter i startfasen.