Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet, Helge Gaard, generalsekretær i NMS og Stig Ellingsen, styreleder for Stiftelsen Domkirkens sykehjem på befaring på eiendommene

Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet, Helge Gaard, generalsekretær i NMS og Stig Ellingsen, styreleder for Stiftelsen Domkirkens sykehjem på befaring på eiendommene

Diakonhjemmet ønsker å utvikle omsorgstjenester i Stavanger

Diakonhjemmet har kjøpt eiendommen Domkirkens sykehjem av Stiftelsen Domkirkens sykehjem sammen med Det Norske Misjonsselskap (NMS). Diakonhjemmet er også invitert til å samarbeide med Stiftelsen Domkirkens Sykehjem i utviklingen av Bispehagen som skal etableres i den gamle Bispeboligen. Med dette ønsker Diakonhjemmet å starte en langsiktig satsning på utvikling av omsorgstjenester i Stavanger kommune.

Nylig var de tre arkitektene bak initiativet på besøk på tomtene som grenser til hverandre på Eiganes i Dues vei 9 og 11 i Stavanger.

Bygningen som tidligere rommet et diakonalt sykehjem, har den tidligere boligen for biskopen i Stavanger som nærmeste nabo. En frodig vegetasjon, store og høye trær, blomstereng, nyklippet plen og rester av en forlatt urtehage gir de praktfulle eiendommene karakter av en romslig park. Eiendommene har en eksepsjonell beliggenhet og er i tillegg delvis omringet av det tradisjonelle steingjerdet som pryder kysten på Jæren.

Vil videreutvikle og skape synergier mellom eksisterende miljøer

Utgangspunktet er at NMS og Diakonhjemmet er medeiere i VID vitenskapelige høyskole og allerede samarbeider gjennom VID.

– Å bidra til å skape en god utviklingskontekst for VIDs utdanninger og forskning på ny campus og legge til rette for utvikling av bærekraftige omsorgstjenester som svarer på behov i byen Stavanger, er en unik mulighet som vi måtte gripe, sier Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet.

VID Stavanger og VID Sandnes flytter sammen på ny campus i Stavanger som skal stå ferdig i 2022.

– På Misjonsmarka samarbeider vi tett med VID, et samarbeid som blant annet inkluderer utdannelse innen omsorgsyrker. Den nye campusen er i gangavstand til tomten til Domkirkehjemmet i Dues vei på Eiganes. Når vi kjøper sykehjems tomta på Eiganes, styrkes VID ved at det blant annet blir et større miljø for praksisplasser, fortsetter Helge Gaard, generalsekretær i NMS.

– Stiftelsen Domkirken sykehjem var også opptatt av å finne en aktør med en sterk forankring i kirken. Diakonhjemmets formål åpner dessuten for et betydelig diakonalt og sosialt fotavtrykk på den videre utviklingen av den tidligere Domkirkens sykehjem og den kommende «Bispehagen», sier Stig Ellingsen, styreleder for Stiftelsen Domkirkens sykehjem.

Diakonhjemmet Omsorg vil samarbeide om å utvikle konseptet

Stavanger kommune har i dag gode og differensierte tilbud om omsorgstjenester. Kommunen beskriver også i sin plan for omsorgsbygg 2019-2034 et voksende og omfattende behov for omsorgstjenester, nødvendigheten av å ta i bruk nye boligløsninger og en vilje til å samarbeide med ideelle aktører.

– Vi ser derfor fram til Stavanger kommunens videre politiske og administrative prosesser knyttet til driften av omsorgsboliger, sier Ingunn Moser.

– Diakonhjemmet Omsorg utvikler og leverer omsorgstjenester flere steder i Oslo, har en bred portefølje av tilbud samt et tett samarbeid med VID om både utdanning og forskning. Jeg ser frem til å gå nærmere i dialog med kommunen, Stiftelsen Domkirkens Sykehjem og VID på andre siden av sommeren for å utforske og konkretisere nærmere muligheter, sier Helle Gjetrang, administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg.

– Jeg er også veldig fornøyd med dette initiativet som blir både strategisk viktig og riktig for videreutviklingen av VID sier Bård Mæland, rektor på VID vitenskapelige høgskole. Vi ser store muligheter for et godt samarbeid med våre fagmiljøer i Rogaland.

– Nærhet til fag- og praksisområdene i dagens VID Sandnes (bl a vernepleie, ergoterapi, rehabilitering og medborgerskap) så vel som VID Stavanger (bl a teologi, religionsstudier og interkulturell kommunikasjon) er et viktig fortrinn. Diakonhjemmet Omsorg har et sterkt ønske om å stille kompetanse og erfaring til disposisjon i videreutviklingen av omsorgstjenester i Stavangerregionen, avslutter Helle Gjetrang.