Diakonhjemmet trekker seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario

Diakonhjemmet trekker seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario

Hovedstyret for stiftelsen Diakonhjemmet har i møte 17. juni 2021 vedtatt å trekke seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario på Costa del Sol. Det innebærer også at Diakonhjemmet selger sin eierandel til Sjømannskirken. Begrunnelsen handler om oppfølging av strategi mot 2030, særlig knyttet til miljø og økonomi.

Bærekraft er vår tids største utfordring og organisasjonen skal være en pådriver for bærekraft. Vi avlegger klima- og miljøregnskap og setter mål om å minske klimaavtrykket.

- Da var det nå naturlig å spørre oss om drift av et gjestehus og kurs og konferansesenter i Spania er i tråd med vår strategi, eller om vi eventuelt heller kan finne andre måter å samarbeide om diakoni på, sier Ingunn Moser administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet.

Da Sjømannskirken og Diakonhjemmet gikk sammen om prosjektet i 2002, var visjonen å skape en felles møteplass for diakonal teori og praksis.

- Ambisjonene var høye, men det har vist seg vanskelig å få til i praksis. I tillegg har det vært vanskelig å drifte gjestehuset med en bærekraftig økonomi, forklarer Ingunn Moser.

- Vi har imidlertid alltid hatt et godt samarbeid og takker alle vi har møtt og samarbeidet med gjennom disse årene. Nå gleder vi oss over at Sjømannskirkearbeidet på El Campanario lever sitt eget liv og har fått ny giv under koronatiden, avslutter Ingunn Moser.