Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?" Det er temaet til Diakoniens dag 24. april.

Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?" Det er temaet til Diakoniens dag 24. april.

Diakoniens dag 2024 løfter miljøkamp og sosial rettferdighet

Årets konferanse utforsker diakoniens rolle i å adressere presserende miljøspørsmål. Med fokus på "grønn diakoni" søker konferansen å inspirere til bærekraftige og inkluderende løsninger.

"Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?" Dette brennende aktuelle spørsmålet er temaet til Diakoniens dag 24. april.

Temaet reflekterer den voksende erkjennelsen av at miljøkamp og sosiale utfordringer ofte er tett sammenvevd. Konferansen skal utforske hvordan diakonien oppfatter sitt mandat og adresserer de presserende miljøspørsmålene som preger vår tid.

Denne dagen samles mennesker fra bl.a. kirke, diakonale institusjoner, offentlig sektor, frivillig sektor og det sivile samfunnet fra hele landet på Diakonhjemmet.

Gode eksempler og ferske initiativ skal belyse temaet

- Med utfordringer som klimaendringer og økende sosial ulikhet, håper vi at årets konferanse beveger oss som organisasjon og arbeidsgiver et reelt skritt mot en mer bærekraftig og inkluderende fremtid, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.

- I år ønsker vi også å styrke både generasjonsperspektivet og det internasjonale perspektivet og engasjementet. Vi har fått med ungdomsledere fra organisasjoner og kirke, og vi har invitert to foredragsholdere fra paraplyorganisasjonen Eurodiaconia og søsterorganisasjonen vår, Diakonissestiftelsen i Helsinki, slik at vi kan inkludere et bredere fellesskap i denne viktige samtalen, legger Moser til.

Konferansen byr på foredrag, samspill og panelsamtaler samt fremhever gode eksempler og ferske initiativ som belyser temaet «grønn diakoni». Det vil også tilbys workshops og praktiske økter for å skape rom for deltakerne til å engasjere seg aktivt.

Spørsmålet om hvordan diakoni kan fungere som brobygger mellom miljøbevegelsen og de som arbeider for sosial rettferdighet, skal diskuteres. Temaene spenner fra bærekraftige diakonale prosjekter til konkrete måter å integrere miljøhensyn i diakonalt arbeid.

- Med utfordringer som klimaendringer og økende sosial ulikhet, håper vi at årets konferanse beveger oss som organisasjon og arbeidsgiver et reelt skritt mot en mer bærekraftig og inkluderende fremtid, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.- Med utfordringer som klimaendringer og økende sosial ulikhet, håper vi at årets konferanse beveger oss som organisasjon og arbeidsgiver et reelt skritt mot en mer bærekraftig og inkluderende fremtid, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.

Et ønske om å påvirke utdanningene innen helse- og sosialfag

På konferansen deltar eksperter, klimaaktivister og representanter fra diakonale organisasjoner. Blant talerne er Kjersti Grosvold Maudal som er høyskolelektor ved fakultet for sosialvitenskap på VID vitenskapelige høgskole. Siden 2021 har Maudal vært opptatt av å koble klimaendringer og sosiale problemer sammen. Hun holdt de første forelesningene om hvordan sosialarbeidere kan jobbe grønt ved VID vitenskapelige høgskole.

- Jeg vil påvirke utdanningene innen helse- og sosialfag i en grønnere retning, og forberede framtidens helse- og sosialarbeidere på helseproblemer og sosiale problemer knyttet til natur- og klimakrisen, forklarer Maudal.

Maudal har også bidratt i en bok om hvordan helse- og sosialarbeidere kan inkludere klimaendringer, miljø og natur i sin arbeidshverdag: «Grønt sosialt arbeid - grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis».

- Grønt sosialt arbeid har en kort historikk i Norge. Det er først nå det har kommet på agendaen, og det er på høy tid, sier Maurdal.

Meld deg på en hel dag viet diakoni

Se programmet og meld deg på årets konferanse her. Konferansen er gratis og åpen for alle, men det kreves påmelding.

Dagen gjennomføres primært som et fysisk arrangement i våre lokaler på Diakonhjemmet i Oslo. Har du ikke anledning til å reise til Oslo kan du følge foredragene før lunsj digitalt.

Diakoniens dag har blitt arrangert siden 2007 og har om lag 200-250 deltakere hvert år. Konferansen feires Diakonhjemmet grunnleggelsesdagen, som var 21. april 1890.

- Grønt sosialt arbeid har en kort historikk i Norge. Det er først nå det har kommet på agendaen, og det er på høy tid, sier Kjersti Grosvold Maudal- Grønt sosialt arbeid har en kort historikk i Norge. Det er først nå det har kommet på agendaen, og det er på høy tid, sier Kjersti Grosvold Maudal