Natt ved Nidarosdomen - der fotoutstillingen har stått under Olavsfest 2023. Foto: Pål A. Berg

Natt ved Nidarosdomen - der fotoutstillingen har stått under Olavsfest 2023. Foto: Pål A. Berg

Farvel Olavsfest 2023 – Vi er overveldet av responsen på utstillingen

Fotoutstillingen om diakoni har stått utendørs 18 dager i Oslo og 7 dager i Trondheim. I Trondheim har vi vært til stede hele uken og snakket med hundrevis av mennesker. Ingunn Moser administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet er overveldet, og gjør seg her noen refleksjoner:

Diakoni oppleves vanligvis som et fremmedord

«Fordi diakoni for mange er et fremmedord, har vi i dette prosjektet valgt et annet språk, bildespråket, som viser konkret hva det handler om: handlingsorientert nestekjærlighet, omsorg, inkludering og rettferdighet. Samtidig holder vi fast på begrepet diakoni for å markere hvor vi kommer fra, og hvem vi er.

Rammen med de store stativene og teksten fra forfatteren Lars Saabye Christensen, er også veldig sterk. Han så bildene, tolket og bestemte seg for å skrive en salme til utstillingen. Det er hans kunstneriske respons på bildene - og et bidrag til utstillingen som vi er svært takknemlige for.

Her kan du se og høre Lars Saabye Christensen lese sin salme under åpningen av utstillingen på Rådhusplassen i Oslo 26. mai 2023.

Det er tid for å demontere utstillingen på Olavsfest, og Ingunn Moser er overveldet av responsen på utstillingen.Det er tid for å demontere utstillingen på Olavsfest, og Ingunn Moser er overveldet av responsen på utstillingen.

Utstillingen skaper refleksjon og samtaler

Bildene, salmen og publikum har på en måte snakket med hverandre: Bildene viser mennesker som vanligvis ikke har en arena i det offentlige. Utstillingen har nådd mange ulike typer mennesker som har gjort seg sine refleksjoner og delt disse med oss. Veldig mange synes det er sterkt å bli minnet om sårbarheten vår, som er felles. Andre ser også tydelig betydningen som menneskers møte med andre mennesker, har. Og mange som selv arbeider innenfor helse og omsorg, sier de får en tankevekker når de gjennom bildene ser hva de holder på med og hvor viktig det er.

Utstillingen er et felles prosjekt

Det har også vært veldig bra for oss, organisasjonene bak prosjektet, å arbeide sammen og vise oss fram samlet. Utstillingen viser noe av vår rolle og kraft som samfunnsaktører. Vi jobber på ulike måter, har ulike målgrupper og arbeidsformer, og ulike organisasjonsformer. Men sammen bidrar vi til en mangfoldig og sterk diakoni.

Og jeg mener veldig sterkt at det er behov for hver og en av oss. Vi representerer ikke et lite supplement til det offentlige tilbudet. Vi oppfatter oss som en betydelig og integrert, men komplementær del av det offentlige velferdstilbudet.

Ser man godt etter, vil man også oppdage dette i bildene i utstillingen. Det handler ikke minst om å skape tillit og bygge broer, relasjoner og fellesskap mellom mennesker.

Trondheim er et viktig sted for oss, diakonale organisasjoner

Det er spesielt for oss å ha kunnet vise utstillingen her ved et kirkelig kraftsentrum som Nidarosdomen.

Diakoni har en kirkelig forankring og er trosbasert. Å vise det sosiale ansvaret og den handlingsorienterte nestekjærligheten og omsorgen, som kan utøves av alle som lar seg motivere av Jesus sitt spørsmål: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» akkurat i Trondheim og under Olavsfest, gir utstillingen en ekstra dimensjon.

Takk til Olavsfest

Temaet og paraplyen for Olavsfest 2023 er «tillit».

Vi var overbeviste om at fotoutstillingen ville passe godt til årets festival. Jeg vil takke spesielt Olavsfest direktør Steinar Hansen og hele hans stab for samarbeidet om deltagelsen med utstillingen her i år.

Utstillingen er til for å brukes

Utstillingen skal nå videre til Stiftelsen Signo i Andebu i august og deretter til Diakonhjemmet i Oslo to uker i overgangen august til september.

Utstillingen er til for å brukes og organisasjonene tar gjerne imot flere invitasjoner til å vise den fram. Ta kontakt med Pål A. Berg, som er kontaktperson på vegne av samtlige organisasjoner.