Foreldreveiledning ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere gir råd om hvordan man kan gå frem.

Foreldreveiledning ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere gir råd om hvordan man kan gå frem.

Foreldreveiledning ved depresjon

Diakonhjemmet sykehus har laget en veileder for samtaler med foreldre som er deprimerte. Barn har behov for å bli informert, hørt, og ikke minst, ivaretatt når sykdom rammer en i familien.

– Samtaler med foreldre som er deprimert om barnas situasjon er noen av de viktigste samtalene man kan ha, ikke minst i forebyggende øyemed, forteller psykologspesialist Torkil Berge, som har skrevet veilederen sammen klinisk sosionom og familieterapeut Ellen Østberg.

Veilederen beskriver hvordan man kan snakke med foreldre som er deprimert om barnas situasjon. Tiltakene kan integreres i vanlig behandling eller rådgivning. Samtalene er med den deprimerte alene eller med begge foreldre, og eventuelt med barna. Hva man gjør, vil selvsagt være avhengig av hvilken type tjeneste man gir og hvilke tidsrammer man har.

Foreldreveilederen finner du her

Bla i Foreldreveileder ved depresjon (webversjon)

Last ned Foreldreveileder ved depresjon (pdf)