Foto: Kirkens Nødhjelp

Foto: Kirkens Nødhjelp

Håp i en dråpe vann

Stiftelsen Diakonhjemmet støtter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Gi vann til de som trenger det mest» og oppfordrer alle til å bidra.

Kirkens Nødhjelp er til stede i de meste rammede områdene gjennom sine samarbeidspartnere og gir rent vann og annen nødhjelp. De var der da jordskjelvet traff Tyrkia og Syria og de er til stede nå når flommen igjen har rammet Malawi. Det får de til gjennom blant annet våre bidrag.

Fasteaksjonen handler om mer enn nødhjelp. Det en mulighet for å avhjelpe behovet for rent vann for noen av de nesten 800 millioner menneskene som lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom eller krig. Tilgang til rent og trygt vann skaper store positive ringvirkninger på flere livsviktige områder som utdannelse og helse.

- Å få til sosial, økonomisk og klimamessig bærekraft er nå en større kamp i lys av krigens ugjerninger og dens enorme konsekvenser i store deler av verden. Vi oppfordrer alle til å gi sitt bidrag til håp og forandring sier Ingunn Moser, adm. direktør og forstander.

Fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps fasteaksjons aksjonsdager er 26. - 28. mars. Du kan gi her:

VIPPS 2426
Konto 1594 22 87493
SMS til 2426
(kr. 250,-)

Det er mulig å gi utenom aksjonsdagene. Følg resultatene på Fasteaksjonens sider.

Les også

- Vi må gjøre det vi kan for å bidra, 10. februar 2023