Helge Vivaas er ansatt som direktør for forretningsutvikling og administrativ støtte fra 1. juni 2021

Helge Vivaas er ansatt som direktør for forretningsutvikling og administrativ støtte fra 1. juni 2021

Helge Vivaas vil styrke Diakonhjemmet Omsorg

– Med Helge Vivaas som direktør for forretningsutvikling og administrativ støtte har Diakonhjemmet Omsorg nå fått en svært erfaren og dyktig medarbeider inn i ledelsen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med ham og vet han vil være en god støtte for utviklingen og driften av Omsorg, sier Helle D. Gjetrang direktør for Diakonhjemmet Omsorg

Helle D. Gjetrang forteller at det har vært en grundig prosess frem til Diakonhjemmet Omsorg nå har besatt stillingen som direktør for forretningsutvikling og administrativ støtte.

– Dette er en viktig stilling for Diakonhjemmet Omsorg. Den nyansatte direktøren skal være en pådriver for arbeidet med å realisere Diakonhjemmet Omsorgs strategi, og strategisk retning for arbeidet, legge til rette for god støtte til hele Diakonhjemmet Omsorg og sammen med HR direktør implementere og ivareta gode styringsrutiner og internkontroll, sier Helle D. Gjetrang

Med 35 års erfaring i bagasjen

Helge Vivaas kom til Diakonhjemmet fra SEMCO og har 35 års erfaring fra prosjekter i inn og utland for flere konsulentselskaper. Opprinnelig er han siviløkonom fra Mannheim-universitetet i Tyskland. I tre år har han hatt stillingen som prosjektleder i Stiftelsen Diakonhjemmet i avdeling for Utvikling, innovasjon og bærekraft hvor han har hatt ulike oppdrag for både Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet hage.

– Diakonhjemmet Omsorg har hatt en formidabel vekst de siste årene og har nå nesten 800 ansatte, og vekstambisjonene er fortsatt store på flere områder. Med min bakgrunn og lange erfaring som konsulent og leder i mange ulike bransjer håper jeg å bidra med min kompetanse for å sikre en god og strategisk strukturert vekst. Imidlertid er det viktig å påpeke at det er de ansatte i Omsorg som er fagekspertene, jeg lærer nye ting hver dag, og det er i denne dialogen vi gjensidig utfordrer hverandre og dermed finner de gode løsningene, sier den påtroppende direktøren for forretningsutvikling og administrativ støtte Helge Vivaas

– Med den kraftige veksten de siste årene er det først søkelys på å etablere nye rutiner og systemer for å sikre god kvalitet i tilbudet man leverer og samtidig ha effektiv drift. Samtidig med denne veksten er det en rivende teknologisk utvikling innenfor våre områder. Jeg er ydmyk over å kunne få være med på denne reisen Omsorg nå har startet og få bidra med min kompetanse, sier Helge Vivaas

Utvikles best gjennom samarbeid

– Diakonhjemmet Omsorg står foran store oppgaver med å konsolidere dagens drift, forankre nye rutiner, konkurrere om flere anbud og utvikle porteføljen av tjenester, sier Helle D. Gjetrang.

– Derfor er jeg utrolig glad for at Helge Vivaas har takket ja til tilbudet. Han vil ha en stor rolle med ansvar for anbud, forretningsutvikling, IKT, eiendom, økonomi og finans, Vi kjenner Helge gjennom et tett samarbeid de siste årene, og han kjenner flere ulike deler av Diakonhjemmets virksomheter, og samarbeid er viktig i utvikling av Diakonhjemmet Omsorg, sier Helle D. Gjetrang

– Det å få kjennskap til våre ulike virksomheter ved Diakonhjemmet og samtidig oppleve at det er et felleskap som binder oss sammen, en kultur, en holdning har vært en utrolig opplevelse. Det er så mange spennende mennesker og oppgaver vi har, avslutter Helge Vivaas