I panelet sitter diakonale ledere, kirkeledere og representanter for mediene

I panelet sitter diakonale ledere, kirkeledere og representanter for mediene

Diakonikonferansen: Om kampen for rettferdighet og vern om skaperverket

Hvordan kan kirken være en tydelig stemme i samfunnsdebatten for rettferdighet, menneskeverd og vern om skaperverket, og samtidig romme det store meningsmangfoldet i kirken? I paneldebatten på årets Diakonikonferanse utfordrer vi kirken og diakonale ledere.

Hvordan stå i kampen for rettferdighet konfrontert med en eksistensiell klimatrussel, mennesker på flukt, økt polarisering og økende ulikhet, - og samtidig holde fram håpsdimensjonen og vise at endring er mulig? Hvordan balansere mellom samfunnsansvar, systemkritikk og partipolitikk? Hvordan påvirker diakoniens avhengighet av offentlig finansiering forpliktelsen om å være et kritisk korrektiv til myndighetene i kampen for å bedre livssituasjonen for utsatte og sårbare grupper?

Paneldebatten ledes av jornalist Håkon Haugsbø. I panelet stiller kommunikasjonssjef for Kirkens Bymisjon i Oslo Ragnhild Kaski, preses Helga Haugland Byfuglien, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten og prostidiakon i Vest-Telemark Eilev Erikstein, - foruten redaktør i Minerva Nils August Andresen og politisk redaktør i Vårt Land Berit Aalborg.

Hvem blir hørt?

Diakonikonferansen ser også på hvem som får styre debatten og hvem som blir hørt. Førstelektor Karl Fredrik Tangen høyskolen Kristiania vil snakke om makt og markedsføring, om hvordan næringsliv om samfunnsaktører iscenesetter seg selv og setter dagsorden. Hvem har slik makt, hvordan bruker de den, og hvordan det påvirker demokratiet.

Greta Thunberg har gjennom skolestreik for klima gitt barn og unge en måte å nå frem med sitt budskap på. Det har flyttet debatten og gitt innflytelse, etter mange år med klimakamp. Hvordan kan man bruke aktivisme som virkemiddel for å få til faktisk og varig endring? Og hvordan oppleves det for ungdom å bli verbalt angrepet av voksne og maktpersoner i det offentlige ordskiftet? Kristin Sønnesyn Berg fra KFUK-KFUM Global, og Tina Razafimandimby Våje, to ungdommer som har stått i spissen for skolestreikerne her i Norge kan du høre på Diakonikonferansen.

For å bli hørt kommer vi ikke utenom sosiale medier. Kapellan i Ullern menighet Petter Dille, som selv har benyttet de fleste plattformer i sin kamp for å bli hørt, forteller om begrensninger og muligheter i sin kamp for rettferdighet.

Kampen for rettferdighet ut fra eget liv og egne erfaringer

Til Diakonikonferansen kommer Leo Ajkic programleder og medieprofil, som har brukt sin posisjon som programleder og sine egne erfaringer som flykning til å gi stemme til andre. I 2019 har han fått både Brobyggerprisen og Jonasprisen for sin innsats.

Leo Ajkic er en av flere som gjennom to dager vil dele sine erfaringer med å fronte en sak offentlig, hva det gir og hva det koster.

Se hele programmet på diakonikonferansen.no

Leo AjkicLeo Ajkic

Arrangører

Diakonikonferansen er en nasjonal konferanse, som arrangeres av Stiftelsen CRUX, Kirkerådet, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet. I 2019 arrangeres konferansen i samarbeid med Oslo bispedømme.