Fra venstre: Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander i Stiftelsen Diakonhjemmet og daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Hell. Foto: Norway Health Tech/Marius Hauge

Fra venstre: Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander i Stiftelsen Diakonhjemmet og daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Hell. Foto: Norway Health Tech/Marius Hauge

Norway Health Tech inngår innovasjonssamarbeid med Diakonhjemmet

Stiftelsen Diakonhjemmet og Norway Health Tech har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Målet er å knytte Diakonhjemmets studenter og driftsorganisasjoner tettere til næringen for å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Diakonhjemmet ble grunnlagt tilbake i 1890, og har i dag en omfattende virksomhet med blant annet sykehus, omsorgsboliger, sykehjem, hjemmetjenester, apotek, barnehager og VID vitenskapelige høgskole. Nå ønsker stiftelsen en sterkere satsing på innovasjon, og har derfor inngått et samarbeid med Norway Health Tech for på komme tettere på helsenæringen.

– Sikre løsninger for bedre tjenester

– Med dette ønsker vi å sikre innføring av løsninger på områder som gir muligheter for nye og bedre tjenester til våre studenter, pasienter og pårørende. Vi ønsker å skape en dynamikk der konkrete behov og utviklingsmuligheter i våre virksomheter møter og matches med løsninger som industrien tilbyr. Sammen skal vi sørge for løsninger hvor utprøvings- og utviklingsprosessene er behovsdrevne, brukerorienterte og verdibevisste. I denne prosessen kan alle nivåer i organisasjonen være med. Dette skal være en transparent prosess, sier Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander i Stiftelsen Diakonhjemmet.

– Samarbeid som dette er vinn-vinn for alle, og resulterer i løsninger som faktisk svarer på behovet, følger daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli, opp, og oppmuntrer samtidig både politisk og byråkratisk helseledelse til å se hvilke verdier dette skaper for samfunnet.

– Et helse-Norge i miniformat

Ambisjonen for Diakonhjemmet er å akselerere og øke innovasjonstakten i lag med helsenæringen, som sitter med én av nøklene til å skape et mer bærekraftig helsevesen:

– I praksis er Diakonhjemmet med alle sine virksomhetsområder et helse-Norge i miniformat. Vi ønsker å være et laboratorium der morgendagens helseløsninger testes ut, sier Runar Nygaard, som er sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft i Stiftelsen Diakonhjemmet.

Bent-Håkon Lauritzen er prosjektleder i Norway Health Tech. Han sier at samarbeidet med Stiftelsen Diakonhjemmet gir store muligheter for næringen:

– Dette gir våre medlemmer tilgang til en spennende innovasjonsarena for videre tjenesteutvikling. Samarbeidet gir også Diakonhjemmet tilgang til nettverket Health Tech Nordic, som er et nordisk interreg-program for scale-ups med over 230 e-helse-bedrifter, sier Lauritzen.

Tekst: Norway Health Tech/Sindre Holme