Guri Ingvaldsen ga nøkkelen til Nordberghjemmet til Diakonhjemmets hovedstyreleder Magne Nylenna.

Guri Ingvaldsen ga nøkkelen til Nordberghjemmet til Diakonhjemmets hovedstyreleder Magne Nylenna.

Nordberghjemmet blir en del av Diakonhjemmet

Onsdag 10. januar markerte to sterke diakonale institusjoner at de nå står sammen. Nordberghjemmet har sitt utspring i Nordberg menighet, og har en aktiv venneforening, en rekke frivillige og engasjerte ansatte som bidrar til at Nordberghjemmet er et sykehjem med høy trivsel for beboere, pårørende og medarbeidere.

Diakonhjemmet har gjennom mange år satset innenfor eldreomsorg, og ønsker å være med på utviklingen av eldreomsorgen også i fremtiden. Nye muligheter skapes når Nordberghjemmet nå er blitt en viktig del av Diakonhjemmet-familien, som allerede rommer blant annet sykehus, høgskole, Sagenehjemmet og hjemmebaserte tjenester.

Å bringe sammen omsorgskompetanse og innovative miljøer for å utvikle nye modeller for omsorgstjenester, er et sentralt mål for Diakonhjemmet. Visjonen er at dette skal gjøres i samspill med lokalmenigheter, kommuner, frivillige og andre aktører. Her er Nordberghjemmet kommet langt, og det er store muligheter for gjensidig læring mellom Diakonhjemmet og Nordberghjemmet.

– En slik prosess gjør seg ikke selv, sa Diakonhjemmets forstander og administrerende direktør, Idar Magne Holme. – Forhandlingene har vart i flere år, og har involvert Nordberghjemmets styreleder Guri Ingvaldsen, Jon Fors-Skjæveland fra Virke og direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle Gjetrang. Og nå skjer det endelig.

Diakonhjemmet ønsker å bidra til å bevare eksisterende sykehjem som har kirkelig forankring og diakonal profil. Hovedstyreleder Magne Nylenna fremhevet de mange fellestrekkene ved visjon og kjerneverdier, og hvordan dette er et godt utgangspunkt for å skape en god felles kultur.

– Det er mange som sikkert her bør takkes. Men i dag vil jeg spesielt rette en takk til alle de frivillige for det flotte arbeidet som jeg hører blir gjort her daglig, sa Magne Nylenna, før han inviterte frem en av representantene for det frivillige arbeidet, nemlig Bitten Knudsen, som har vært leder for venneforeningen i flere tiår.