Kristin Lahnstein Jørstad er ansatt som ny HR-direktør i Diakonhjemmet Omsorg.          Foto: Lina Nordlie

Kristin Lahnstein Jørstad er ansatt som ny HR-direktør i Diakonhjemmet Omsorg. Foto: Lina Nordlie

– Jeg skal ut på et eventyr i Diakonhjemmet Omsorg!

Foreldrene underviste på VID. Selv har hun slitt ut noen barnesko i Steinerud barnehage. Nå er hun «tilbake» som HR-direktør for Diakonhjemmet Omsorg. – Det føles litt som å komme hjem, sier Kristin Lahnstein Jørstad.

Vi møter henne etter 10-12 dager i den nye jobben som HR-direktør. Hun har blitt kastet inn i det – midt under nedstengning og pandemi. Men det har ikke skremt 43-åringen:

– Jeg opplever å gå inn i et landskap og et språk jeg kjenner til, og har nyttig erfaring med i sekken. Men, nå er det mange ting jeg skal sette meg inn i, folk og en organisasjon jeg skal bli kjent med. Så langt kjenner jeg ikke på annet enn begeistring – jeg skal jo ut på et eventyr i Omsorg!, sier hun.

Kommer fra kommunehelsetjenesten

Hun er utdannet sykepleier, har videreutdanning i intensivsykepleie, en master i verdibasert ledelse fra VID, fordypning i etisk refleksjonsveiledning fra VID og er utdannet coach. Hun har 10 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten ved Ullevål sykehus, og har de 10 siste årene arbeidet i kommunehelsetjenesten – med ansvar for blant annet hjemmetjenester, omsorgsboliger, sykehjem og helsebygg.

– Jeg har vært innom Diakonhjemmet i flere viktige faser i livet mitt. Noen av mine første minner er fra da jeg gikk i Steinerud barnehage på starten av 80-tallet. Min far var lærer ved Diakonhjemmet høyskole, som det het da. Min mor var utdannet «diasykonom», som da var en seksårig utdanning for å bli diakon, sykepleier og sosionom. Hun jobbet også som lærer ved Diakonhjemmet. Senere i utdanningsløpet tok jeg en master i verdibasert ledelse ved VID, noe som jeg mener har vært avgjørende for hvordan jeg har utviklet med som leder.

– Hvorfor ville du jobbe i Diakonhjemmet Omsorg?

– Jeg har vært leder i 15 år, og de siste 4-5 årene har jeg kjent på et økt ønske om en overgang til HR. Ingenting treffer meg bedre enn «engasjert for mennesket». Da denne stillingen ved Diakonhjemmet Omsorg ble utlyst var det en mulighet jeg bare måtte gripe. Og jeg ble veldig glad da jeg fikk beskjed om at jeg var ønsket til rollen og dermed får mulighet til å være med å utvikle gode tjenester for diakonhjemmet omsorg.

– Jobbe sammen mot felles mål

– Hvorfor HR?

– Min HR-visjon er å bidra til at mennesker og organisasjonen kan hente ut sitt fulle potensial, og sikre at vi arbeider godt sammen mot felles mål. Det er flere elementer i dette, men for meg er det helt klart at et trygt og godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne levere kvalitet i tjenesten. Alle må bidra til et godt arbeidsmiljø, men som HR-direktør har jeg et særlig ansvar for å fremheve verdier og holdninger, samt legge forhold til rette med gode systemer og strukturer som sikrer trygghet i ulike prosesser.

– Du starter som HR-direktør midt under en pandemi – hvilke utfordringer gir det?

– Før jeg begynte hadde jeg tenkt at jeg skulle ta turen ut i virksomhetene, hilse på folka og lytte til ønsker og behov. Det gir kunnskap og innsikt som er viktig for å ta gode valg i min rolle. Det første som skjer når jeg begynte er at alt stenges ned – enda strengere enn før, sier hun. Men, den runden skal jeg ta så fort situasjonsbildet tillater det.

– Det er i møte mellom mennesker at verdiene kommer til uttrykk, derfor er møte mellom mennesker utrolig viktig for meg. Nå er jeg ny og møtene er på Teams, og er innrammet av en tydelig agenda. Det blir ikke helt det samme, selv om det også fungerer overraskende godt. Men, vi går glipp av en type kunnskap og innsikt, og føler ikke energien i rommet på samme måte.

– Men dette er jo en utfordring for alle. Jeg vet det er ledere som ikke har kunnet ha personalmøter på flere måneder på grunn av smittevern, for eksempel. Da er det flott å kunne høre en bevissthet blant lederne rundt dette, og at de finner nye måter å sikre ivaretakelse og oppfølging av medarbeidere i en krevende tid.

– Stor respekt for jobben som er gjort

– Hva blir de viktigste oppgavene du skal ta fatt på i 2021?

– I mitt møte med Omsorg erfarer jeg en organisasjon med visjon og ambisjoner og en leder med trygg verdiforankring som viser vei. Vi har engasjerte og faglig dyktige medarbeidere som jobber mot felles mål.

– Jeg har stor respekt for den jobben som er gjort og trår varsomt inn i rollen. Jeg har forstått at Omsorg har vokst mye på kort tid, så der er kanskje naturlig og fint med en gjennomgang av rutiner, struktur og systemer for å sikre at ting flyter godt.

– For meg er det viktig å lytte til organisasjonen – for å finne ut av hva som er gode veier å gå videre. Jeg må bli litt kjent først. Jeg er opptatt av hva lederne trenger, lytte for å finne ut hva som er viktigst og lande ballene i riktig rekkefølge og tempo. Hensikten må være å legge til rette for at lederne skal kunne gjøre jobben sin på en trygg, god og effektiv måte.

Spennende samarbeid mellom sykehuset, VID og Omsorg

– Så er Omsorg invitert inn i noen samarbeidsprosjekter mellom sykehuset, VID og Omsorg. Det syns jeg er veldig spennende å få være med på, å undersøke hvordan vi kan se nærmere på hvilke synergier vi kan hente ut ved å arbeide tettere. Det er så mye bra og spennende – så jeg er i grunn utrolig begeistret for min nye arbeidsplass. Og så har jeg en følelse av å ha kommet hjem. Det er litt fint å kjenne på, sier Kristin Lahnstein Jørstad.