- Diakonhjemmet hage skal bli noe unikt - sier Kari Andreassen.

- Diakonhjemmet hage skal bli noe unikt - sier Kari Andreassen.

- En unik mulighet til å etablere nye tjenester og arenaer

Kari Andreassen skal jobbe med utvikling av konseptet Diakonhjemmet hage. Nå settes det fart i arbeidet med innhold og samarbeid på tvers – samtidig som det jobbes videre med bygninger og reguleringsplan.

– Hovedfokuset mitt skal være utvikling av konseptet Diakonhjemmet hage – og særlig det vi kaller for nordområdet. Jeg skal jobbe med samhandling på tvers, med innholdskonsepter, med videregående skole, pasienthotell og en rekke andre spennende ting, forteller hun.

– Det har vært jobbet mye med bygg, og hvor de ulike tingene skal ligge. Nå jobbes det videre med hvilke tjenester vi skal ha og dermed hvilke bygninger vi skal bygge utover det som allerede er bestemt. Dette skal vi kna sammen med virksomhetene og eiendom, som har gjort en kjempejobb med byggeplaner og reguleringssak. Det handler om å lande noen av disse ideene og finne ut hva vi skal jobbe videre med – og hva vi ikke skal jobbe med. Vi skal vokse på det vi driver med, eller på nye ting. Sannsynligvis begge deler.

- Alt på ett sted - korte avstander

Hun forteller at målet er at alle virksomhetene skal engasjeres i arbeidet på ulike måter, og det jobbes med å få en effektiv struktur på dette.

– Med Diakonhjemmet hage har vi en unik mulighet til å etablere nye tjenester og arenaer. Det betyr at vi må være på banen, kanskje også få inn spennende teknologibedrifter, og skape attraktive møteplasser. Vi skal selge inn konseptet og området slik at spennende aktører ser at vi har alt på ett sted – med svært korte avstander. De skal si: Hit vil vi!

Med seg inn i arbeidet har hun mer enn 20 års erfaring som toppleder – og en MBA. Hun har blant annet vært omsorgssjef og assisterende rådmann i Kongsvinger, rådmann i Grue og bydelsdirektør i fire bydeler i Oslo – blant annet i Ullern og Frogner.

– I denne jobben er det en fordel å kjenne bydelene og byråkratiet godt, sier hun.

- Mulig å gjøre en forskjell

Pendlingen til Kongsvinger tar fire timer hver dag – så det sier seg selv at det ikke blir så mye fritid.

– Men jeg prøver å få gått litt på ski – innimellom.

– Hva driver deg?

– Jeg er nysgjerrig, og veldig samfunnsengasjert. Jeg tror at det er mulig å gjøre en forskjell for de som trenger storsamfunnet mest, sier Kari Andreassen.