Posterpris til Diakonhjemmet Sykehusapotek

Posterpris til Diakonhjemmet Sykehusapotek

Under Farmasidagene 3.-4. november stakk Diakonhjemmet Sykehusapotek av med den gjeve førsteprisen for beste vitenskapelige poster. Det var Lisbeth Damlien Nymoen som fikk prisen for posteren Medication reconciliation in emergency department - Development of a prioritizing model.

Forsker på legemiddelsamstemming i akuttmottaket

Lisbeth Damlien Nymoen har i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus gjennomført et forskningsprosjekt om hvordan sikre opptak av riktig legemiddelliste ved innleggelse i Akuttmottaket. Arbeidet er også blitt publisert i European Journal of Emergency Medicine. Legemiddelsamstemming (medication reconciliation) er et viktig satsingsområdet for å øke pasientsikkerheten både ved inn og utskriving.

Sykehusapoteket stilte med 3 postere

Diakonhjemmet Sykehusapotek er svært fornøyd med å kunne stille med 3 postere på Farmasidagene 2016 med egne ansatte som førsteforfattere. Men det er også viktig å få frem samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus – alle posterne har medforfattere fra sykehuset.

Les posterne (pdf)

Medication reconciliation in emergency department - development of a prioritizing model
L. Damlien1, N. Davidsen2, M. Nilsen1, A. Godø2, T. A. Moger3, K.K. Viktil 1,4

Serum concentration of Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) in older hip fracture patients
I. Linnerud1, M. I. Martinsen2, E. Molden 1, 3, A. H. Ranhoff 2, 4, K. K. Viktil 1, 5

Participating in courses at Learning and Mastery Centre and the impact on patients’ beliefs about medicines
M. Nilsen 1, E. Øie2, K. Viktil 1