Mange har vært involvert i beslutningen om den nye plattformen.

Mange har vært involvert i beslutningen om den nye plattformen.

Sagenehjemmet har fått en god plattform for velferdsteknologi

Sagenehjemmet og Hepro har inngått kontrakt på nytt signal og telefonisystem. Et slikt system gjør det mulig å velge de hjelpemidlene som til en hver tid kan gi god trygghet og god pleie til beboerne.

Før dro beboerne i en snor for å tilkalle hjelp. Nå får man et smykke, eller et armbånd som det er lett å trykke på uansett hvor man er. Trykker man på alarmen vises det i en mobiltelefon som den som har ansvaret for beboeren bruker.

"Trenger du hjelp er et smykke eller en klokke lettere å få tak i enn en snor"

Ikke alle har mulighet til å tilkalle hjelp. Derfor blir det mulig å innføre bevegelsessensorer som varsler når beboere som har stor risiko for å falle er på vei ut av sengen, eller mulighet for varsling når man passerer for eksempel ytterdøren.

Kanskje den viktigste med installasjonen av det nye systemet er muligheten til raskt å kunne ta i bruk velferdsteknologi tilpasset det behovet beboerne har, også velferdsteknologi som enda ikke er utviklet.

Signering, kake og kaffe

Trygghet er viktig både for beboerne og for Sagenehjemmet og Diakonhjemmet Omsorg som har jobbet med valget av leverandør. Til stede på markeringen var en rekke beboere og representanter fra leverandøren Hepro, konsulenter fra Semco som har hjulpet Diakonhjemmet med prosessen og prosjektleder fra Diakonhjemmet Eiendom.

På bildet vises stående bak fra venstre Lasse Berg Semco, Jon Solsrud Diakonhjemmet Eiendom, Irene Dybdahl Hepro og rundt bordet fra venstre, Tore Bjelke Semco, Geir Tore Jakobsen Hepro, Nina Martinussen Sagenehjemmet, Helle Gjetrang Diakonhjemmet Omsorg og styreleder Sagenehjemmet og Marianne Thingstad Diakonhjemmet Omsorg og noen av beboerne fra Sagenehjemmet.