Aktuelt

Illustrasjonsfoto. Foto: Marte Garmann, Diakonhjemmet Omsorg Sagenehjemmet

Hvordan møte de vanskelige samtalene

Hvordan tørre å gå inn i en samtale om eksistensielle og åndelige behov i eldreomsorgen? Dette skal fjorten deltakere utfordres på og lære om i løpet av våren.

19. februar 2024
Diakonhjemmet Omsorg
– Vi har fått innrede de nye lokalene slik at pasientene våre kjenner seg velkomne og trygge, og ikke føler at de er på sykehus, sier avdelingsleder True Fixdal (t. h.). Her på omvisning med sykehusdirektør Jan Frich (t.v.), leder for Diakonhjemmet stiftelse Ingunn Moser og helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Velkommen til et nytt kraftsenter for barn og unge

15. februar var en festdag for barne- og ungdomspsykiatrien og for sykehuset. BUP Vest åpnet offisielt i nye lokaler på Huseby og har utvidet opptaksområdet til å dekke barnebefolkningen også i Vestre Aker bydel.

16. februar 2024
Diakonhjemmet sykehus
– Mange er svært redde og engstelige når de kommer til behandling. Det handler om å se hver enkelt og trygge dem best mulig i en svært vanskelig situasjon, sier Kent Andreas Solgård.

– Det handler om å se hver enkelt

Spesialsykepleier Kent Andreas Solgård bruker øynene godt på Senter for kreftbehandling. Hvordan er det å jobbe så tett på liv og død, og gjør det noe med egen innstilling til livet?

15. februar 2024
Diakonhjemmet sykehus
Illustrasjonsfoto: Johnér

VID får to millioner fra Norges forskningsråd til å forske på ungt utenforskap

Hvordan kan man lykkes med å få flere unge ut i utdanning og arbeid? Det skal VID bidra til å finne svar på.

9. februar 2024
VID vitenskapelige høgskole
Barnehagene på Diakonhjemmet markerer samenes nasjonaldag med å bli kjent med samisk kultur og tradisjoner.

6. februar er samenes nasjonaldag. Lahkoe biejjine!

På Diakonhjemmet markerer vi samenes nasjonaldag på ulike måter, fordi våre virksomheter er ulike. Vi er med på å sikre en verdibasert oppvekst, vi bygger kunnskap og oppfordrer til kritisk refleksjon og vi yter gode spesialisthelsetjenester til våre pasienter. Det samiske flagget heises på Diakonhjemmet i Oslo, utrolig nok for første gang.

6. februar 2024
Feiring av Samenes nasjonaldag 6. februar.
Erika Eidslott er ph.d.-stipendiat ved VID Bergen

Merverdi i ideell sektor i praksis

Har ideelle aktører en merverdi og hva består den egentlig av? I dette intervjuet med ph.d.-stipendiat Erika Eidslott forteller hun om sin forskning på ideell sektor.

2. februar 2024
VID vitenskapelige høgskole
Sonas betyr velvære, gleder og tilfredshet på gælisk, og sansestimulering er en del av programmet. Foto: Aldring og Helse

Utdanner flere i Sonas-programmet

En metode for å bedre kommunikasjonskapasiteten til personer med demens. Dette er hva de 22 deltakerne fra ulike omsorgsyrker tar med seg etter gjennomgått kurs om Sonas-programmet

26. januar 2024
Diakonhjemmet Omsorg
Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?" Det er temaet til Diakoniens dag 24. april.

Diakoniens dag 2024 løfter miljøkamp og sosial rettferdighet

Årets konferanse utforsker diakoniens rolle i å adressere presserende miljøspørsmål. Med fokus på "grønn diakoni" søker konferansen å inspirere til bærekraftige og inkluderende løsninger.

24. januar 2024
Diakoniens dag 2024
Professor ved VID, Inger Marie Lid

- Vi vil bidra til at funksjonshemmedes rettigheter gjennomtenkes på nytt

En ny bok undersøker funksjonshemmedes rett til deltakelse, og viser hvordan man kan motvirke diskriminering i praksis.  - Målet med boken er å gi en dypere forståelse av feltet funksjonshemming og menneskerettigheter, forteller professor ved VID, Inger Marie Lid.  Adm.dir. og forstander for Diakonhjemmet, Ingunn Moser har bidratt sammen med Lid i et kapittel om hvordan sivilsamfunnets organisasjoner kan bidra til medborgerskap.

22. januar 2024
VID vitenskapelige høgskole
Fagskolen Diakonova styrker sitt samfunnsbidrag gjennom sin første strategiplan

Fagskolen Diakonova styrker sitt samfunnsbidrag gjennom sin første strategiplan

Den nye strategien representerer en veiviser for fagskolens fremtidige initiativer, retninger og målsettinger.

4. januar 2024
Fagskolen Diakonova