Aktuelt

Professor ved VID, Inger Marie Lid

- Vi vil bidra til at funksjonshemmedes rettigheter gjennomtenkes på nytt

En ny bok undersøker funksjonshemmedes rett til deltakelse, og viser hvordan man kan motvirke diskriminering i praksis.  - Målet med boken er å gi en dypere forståelse av feltet funksjonshemming og menneskerettigheter, forteller professor ved VID, Inger Marie Lid.  Adm.dir. og forstander for Diakonhjemmet, Ingunn Moser har bidratt sammen med Lid i et kapittel om hvordan sivilsamfunnets organisasjoner kan bidra til medborgerskap.

22. januar 2024
VID vitenskapelige høgskole
Fagskolen Diakonova styrker sitt samfunnsbidrag gjennom sin første strategiplan

Fagskolen Diakonova styrker sitt samfunnsbidrag gjennom sin første strategiplan

Den nye strategien representerer en veiviser for fagskolens fremtidige initiativer, retninger og målsettinger.

4. januar 2024
Fagskolen Diakonova
Hovedstyret for Det norske Diakonhjem. Fra venstre: Ingeborg S. Midttømme, Ingunn Moser, Vibeke Hammer Madsen (foran), Espen A. Haavardsholm (bak), Tormod Solberg, Bente Holm Mejdell, Anne Cathrine H. Furuheim, Signe Myklebust og Paul Erik Wirgenes.

– Et privilegium

«Det er et privilegium å lede Diakonhjemmets hovedstyre og året 2023 var intet unntak. På tampen av året, tenker jeg som styreleder på hva vi har bidratt til som styret og hvilket samspill vi har hatt med administrasjonen. Jeg vil gjerne dele noen få betraktninger:

20. desember 2023
Midt i et julepyntet Diakonveien Omsorg+, daglig leder Hamid Reza Irai.

– Omsorg+ er et godt sted å være

– Noen av de viktigste arbeidsdagene for oss er de dagene man vet at det er tyngst for eldre, både for de som bor hos oss eller på andre steder i Oslo. Derfor stenges ikke noe ned i høytidsdagene, men det lages godt med aktiviteter for dem som er til stede i Omsorg+, sier daglig leder i Diakonveien Omsorg+, Hamid Reza Irai.

19. desember 2023
Diakonveien Omsorg+
Det ligger et alvor og et ansvar i hverdagen

Det ligger et alvor og et ansvar i hverdagen

JULEHILSEN: Når jeg kjører til Setesdal, frigjør jeg meg fra hverdagen. Jeg kjører mot et kjært sted og gleder meg over landskapet og naturen, skogen, fjellene, vind og vær. Det er andre lyder i Setesdal, lyder av naturen og som mange sier, lyder av stillheten. Jeg kjører og gleder meg over timer nesten uten telefoner, e-poster, saker og særlig uten møter. Jeg har hatt et par slike lengre helger i høst og i vinter, og de har gjort utrolig godt.

19. desember 2023
Stitelsen Diakonhjemmet
– Vi har ønsket å kunne foreta en smidig overgang for brukere og ansatte, sier Tove Kreppen Jørgensen, administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg.                   Foto: Colourbox

2Care overtar driften av hjemmetjenester

Fra 1. februar 2024 vil 2Care overta personell og utstyr tilknyttet hjemmetjenestene i Diakonhjemmet Omsorg. Avtalen om virksomhetsoverdragelse sikrer at ansatte ivaretas på en god måte, og samtidig kan ansatte fortsette å yte tjenester til brukere de har vært knyttet til over tid.

18. desember 2023
Nina Vangen fra Diakonhjemmet Omsorg sier følgende om sitt bidrag til temaet «Juleminner»: «Julepynten har gått i arv fra mormor til mamma og så til meg. Gode minner, og kulene skal alltid henge øverst i juletreet hjemme hos meg.»

Små fortellinger om levd liv

«Jeg plukker frem julepynten og tenker på tider som kommer og går: En engel med krøllete vinger. En julekule fra svigermor som mangler en tråd. De blir vel ikke reparert i år heller, men jeg klarer ikke å kaste dem. Jeg trenger disse små fortellingene om levd liv.»

30. november 2023
Deltakerne på workshopen til forskningsprosjektet Transloyalties in Citizenship Education (TranCit) samlet i Stavanger.

Internasjonal forskning på undervisning i medborgerskap

I fjor ble det klart at VID får 12 millioner til å forske på medborgerskap gjennom TranCit-prosjektet. Nylig var deltakerne samlet for første gang.

28. november 2023
VID vitenskapelige høgskole
Informasjonssenteret ligger i første etasje i Bibliotek- og læringssenteret i Diakonveien 18

Utstilling av årets meditasjonshefte

Informasjonssenteret håper på å spre inspirasjon gjennom visning i større format av årets meditasjonshefte i desember.

27. november 2023
Diakonhjemmet hage
Bodil Tveit er professor ved VID og har ledet "Kickstart på sykehjem". Her innleder hun dagskonferansen, som samlet over hundre deltakere ved VID Oslo

Hvordan kan sykehjem være en god læringsarena for studentene?

Hvordan kan sykehjem gi sykepleierstudenter en god introduksjon til yrket? Det var temaet da prosjektet “Kickstart på sykehjem” inviterte til konferanse. Kickstartprosjektet involverer ti sykehjem, fem kommuner og tre utdanningsinstitusjoner, deriblant VID. Prosjektet har testet ut en modell hvor utdanningene og sykehjemmene samarbeider gjennom såkalte kombinerte stillinger.

27. november 2023
VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet Omsorg