Sommerhilsen 2022

Sommerhilsen 2022

I disse dager får snart mange mulighet til å senke skuldrene og forberede seg til sommeren. Administrerende direktør og forstander Ingunn Moser gleder seg over hva Diakonhjemmet har bidratt med denne våren og som har fått betydning for enkeltpersoner og tjenester.

I vår vil vel 1000 kandidater ha fullført et fullt studieprogram ved VID, melder rektor Bård Mæland. Han leder med ambisjon om å bli universitet og levere forskning på et høyt internasjonalt nivå.

På sykehuset åpnet REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer på vårparten i mai. Senteret er ett av tre nasjonale forskningssentra for klinisk forskning og sykehuset er det største lokalsykehus i landet innenfor forskning.

Diakonhjemmet Omsorg styrket i vår arbeidet med kvalitet, forskning og utvikling og knyttet til seg fagkompetanse fra VID vitenskapelige høgskole. Dette vil blant annet komme til nytte i våre tre sykehjem, men også på Hovseterhjemmet som Omsorg skal drifte fra 1. oktober. Mulighetene til å styrke helhet og sammenheng i pasient- og brukerforløp er mange når vi daglig skal knytte sammen tjenester og kompetanse i omsorg, sykehus, sykehusapoteket og VID.

På sykehusapoteket avsluttet doktorgradsstudent Lisbeth Damlien Nymoen en unik studie om bivirkninger og feil bruk av legemidler ved innleggelser til akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus. Studie fikk bred allmenn oppmerksomhet i dagspressen og bidrar til økt pasientsikkerhet for våre pasienter, men også nasjonalt.

Stiftelsen avventer svar på store prosjekter som vil kunne utvikle og utvide tiltrengte helse- og omsorgstjenester.

Sankthans nærmer seg. Vi går lettere kledd og gleder oss over sommerduftene og naturens overskudd; vann, luft, bær, skog, sand og fjell. Det er grunn nok til å smile. Det er også fordi vi kan være stolte over den formidable innsatsen som hver dag, her illustrert med virksomhetenes store satsingsområder, legges ned i gjennomføringen av vårt diakonale oppdrag.

Tusen takk til hver og en. Tusen takk til alle våre samarbeidspartnere som også gjør dette mulig. Jeg kjenner meg privilegert som får arbeide for å tjene et formål som er både tros- og verdiforankret, som er så tett på behovene og utfordringene vi skal være med å svare på, og samtidig rommer store utviklingsmuligheter.

Det er godt å kunne ta ferie. På slutten av sommeren, fra 30. juli til 3. august, vil Diakonhjemmets virksomheter være tydelig til stede i Trondheim under Olavsfestdagene og representere institusjonsdiakoni. I vår programserie vil vi ta tak i fem aktuelle tema og stille spørsmålet: «Hva er kilde til håp og styrke i vår tid?».

Et fint punktum til det jeg håper blir en god og avslappende sommerferie.

God sommer

Ingunn Moser
Administrerende direktør og forstander

Administrerende direktør og forstander Ingunn Moser, Stiftelsen DiakonhjemmetAdministrerende direktør og forstander Ingunn Moser, Stiftelsen Diakonhjemmet