Ansatte fra Diakonhjemmets virksomheter stilte i møtet i bydelsutvalg Vestre Aker med røde T-skjorter med mottoet «Engasjert for mennesker».

Ansatte fra Diakonhjemmets virksomheter stilte i møtet i bydelsutvalg Vestre Aker med røde T-skjorter med mottoet «Engasjert for mennesker».

T-banestasjonen skal hete Diakonhjemmet

Et enstemmig bydelsutvalg i Vestre Aker bestemte i sitt møte torsdag 20. juni at navnet på den nye T-banestasjonen på Holmenkollbanen skal hete Diakonhjemmet.

– Vi er utrolig glade for at bydelsutvalget landet på Diakonhjemmet. Endelig får vi en T-banestasjon som er universelt utformet og lett tilgjengelig for pasienter, pårørende og besøkende til Diakonhjemmet sykehus. Det betyr mye for mange. Å ta hensyn til brukerperspektivet har vært det aller viktigste for oss. Vi er svært takknemlige for å se at våre folkevalgte fulgte denne argumentasjonen. Det betyr også mye for de som tar på seg verv for å være med og tale brukernes sak, at de opplever å bli lyttet til, sier Ingunn Moser, adm.direktør ved Diakonhjemmet i en kommentar etter at vedtaket er et faktum.

– Navnet representerer også Diakonhjemmets lange og stolte historie for helse, omsorg og utdanning i området. Diakonhjemmet har vært en markant institusjon i bydelen i over 130 år, og om noen år har vi utvidet vårt tilbud med et nytt sykehjem, en flerbrukshall, studentboliger og ny videregående skole.

– Dette er en stor satsing på byutvikling i Vestre Aker og et tilbud til hele Oslos befolkning som kommer til å stå seg over lang tid. Vi er veldig glade for at navnet på den nye T-banestasjonen vil gjenspeile denne utviklingen, sier Moser.

– Hensynet til brukerne veier tyngst

Moser holdt et innlegg under publikums halvtime, i forkant av bydelsutvalgsmøtet. Der avsluttet hun med følgende:

– Diakonhjemmet har engasjert seg sterkt i den demokratiske prosessen i tråd med vårt motto: «engasjert for mennesket». 'Engasjert' skal være et kjennetegn på fagmiljøene og arbeidsfellesskapene ved Diakonhjemmet og en kvalitetserfaring alle som søker eller kommer i berøring med våre tjenester skal sitte igjen med. I dag var det derfor veldig naturlig for representanter fra våre virksomheter, representanter fra brukerorganisasjoner, enkelt mennesker, innbyggere fra våre bydelen å være her, sammen med meg. Takk for at jeg nok en gang har fått legge fram de argumenter som vi mener er viktigst i valg av navn for den nye T-banestasjonen. For oss er brukerhensynet det mest sentrale argumentet.

Her kan du lese Diakonhjemmets høringsuttalelse.

Svært godt oppmøte under bydelsutvalgets behandling av saken.Svært godt oppmøte under bydelsutvalgets behandling av saken.